Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sin của một góc đã cho.

Cú pháp

SIN(number)

Cú pháp hàm SIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Góc tính bằng radian mà bạn muốn tìm sin cho góc đó.

Chú thích

Nếu đối số của bạn tính bằng độ, hãy nhân nó với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi nó thành radian.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SIN(PI())

Sin của pi radian (xấp xỉ 0).

0,0

=SIN(PI()/2)

Sin của pi/2 radian.

1,0

=SIN(30*PI()/180)

Sin của 30 độ.

0,5

=SIN(RADIANS(30))

Sin của 30 độ.

0,5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×