Skype Meetings App (Skype for Business Web App) là gì ?

Ứng dụng Cuộc họp Skype và Skype for Business Web App là các ứng dụng cuộc họp trên trình duyệt mà bạn dùng để tham gia cuộc họp Skype for Business. Bạn không thể lên lịch cuộc họp từ Skype for Business Web App, nhưng bạn có thể tham gia cuộc họp đã được lên lịch bằng Outlook hoặc Bộ lập lịch Web của Skype for Business.

Tùy thuộc vào cách thiết lập của tổ chức để chọn sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hay Skype for Business Web App.

Để tham gia cuộc họp bằng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App, chỉ cần chọn Tham gia Cuộc họp Skype trong email hoặc yêu cầu họp qua lịch mà bạn nhận được. Nếu máy tính bạn đang dùng chưa cài đặt Skype for Business thì sẽ có một cửa sổ trình duyệt mở ra và bạn có thể tham gia cuộc họp đó.

Tìm hiểu thêm:

So với các ứng dụng khách Skype for Business khác

Ứng dụng Cuộc họp Skype vàSkype for Business Web App cung cấp hội thảo video HD, IM trong cuộc họp, màn hình nền độ trung thực cao, ứng dụng và chế độ xem thuyết trình, chia sẻ màn hình làm việc, bảng trắng, phòng đợi và kiểm soát truy nhập của diễn giả. Ngoài ra, Ứng dụng Cuộc họp Skype và Skype for Business Web App hiện có tính năng âm thanh và video trên PC. Các ứng dụng này không cung cấp các tính năng khác của Skype for Business, chẳng hạn như thông tin hiện diện hay liên hệ. Để biết thêm thông tin, xem mục Mô tả dịch vụ Skype for Business OnlineBảng so sánh ứng dụng khách cho Skype for Business Server 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×