SLN (Hàm SLN)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ.

Cú pháp

SLN (chi phí,thu hồisống)

Chi phí    là chi phí ban đầu của tài nguyên.

Thu hồi    là giá trị ở cuối khấu hao (đôi khi gọi là giá trị thu hồi của tài nguyên).

Vòng đời    là số kỳ hạn theo đó tài nguyên vào được giảm (đôi khi gọi là hữu ích vòng đời của tài nguyên vào).

Ví dụ

Cost

Thu hồi

Vòng đời

Công thức

Mô tả (Kết quả)

30.000

7.500

10

= SLN([Cost], [Salvage], [Life])

Giá trị khấu hao cho mỗi năm (2,250)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×