Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SLN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ.

Cú pháp

SLN(cost, salvage, life)

Cú pháp hàm SLN có các đối số sau đây:

  • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

  • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

  • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

$30.000

Chi phí

$7.500

Giá trị thu hồi

10

Tuổi thọ hữu ích tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SLN(A2, A3, A4)

Giá trị khấu hao cho mỗi năm.

$2.250

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×