Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

So sánh các tính năng của Word trên nền tảng khác

Lưu ý: Bạn có thể xem bài viết này tốt nhất trong một trình duyệt web trên máy tính bàn.

Danh sách tính năng sau đây không phải là toàn diện, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách thức so sánh từ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Các tính năng văn bản có định hướng bi

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Hỗ trợ ngôn ngữ từ phải sang trái (RTL)

Tính năng chỉnh sửa

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Hiển thị chú thích

Thêm, xóa và thay đổi chú thích

Thêm/xóa/đánh dấu là đã hoàn thành

Thêm và xem chú thích theo luồng

Theo dõi thay đổi

Tìm & thay thế

Tính năng thành phần

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Tạo bảng

Chèn ảnh

Thêm hình dạng

Thêm hộp văn bản

Thêm siêu kết nối

Tạo danh sách

Các đối tượng nhúng, dữ liệu biểu đồ và các tính năng SmartArt

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Xem

Định dạng (bị hạn chế)

Thêm & cập nhật

(Chỉ máy tính bảng)

Tính năng xem tệp

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Mức thu phóng được lưu

Chế độ xem sẵn dùng

5

5

4

2

4

2

1

2

Tách cửa sổ & nhiều cửa sổ

Các tính năng macro

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Bản ghi macro

Chạy macro

Tính năng soát lỗi

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Kiểm tra chính tả

Đang kiểm tra ngữ pháp

Hiển thị đếm chữ

Tra cứu Thông minh

Tính năng in

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

In tài liệu

PDF

Các tính năng tham chiếu

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Xem cước chú

Thêm và cập nhật chú thích cuối trang và chú thích cuối

Chú thích cuối trang

Xem các câu trích dẫn

Thêm và cập nhật các trích dẫn

Xem chú thích

Thêm và cập nhật các chú thích

Mở Mục lục

Thêm và cập nhật Mục lục

Tính năng lưu

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Lưu vào OneDrive

Lưu trực tuyến

Đăng lên blog

Mã nhúng được cung cấp

Người kiểm tra Tài liệu

Tính năng chia sẻ

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Mời mọi người xem hoặc chỉnh sửa tài liệu

Gửi tài liệu dưới dạng PDF

Tải xuống dưới dạng PDF

Gửi tài liệu dưới dạng tệp đính kèm

Gửi liên kết đến tài liệu được lưu trên OneDrive

Đồng tác giả theo thời gian thực

So sánh và khôi phục hoặc kết hợp các sửa đổi

So sánh và khôi phục

Chia sẻ dưới dạng liên kết hoặc email

Nối kết hoặc nhúng

Tính năng kiểu

● Tính năng được
hỗ trợ Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 và phiên sau này cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word dành cho web

Word 2016 và phiên sau này cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Áp dụng phong cách hiện có

Dán định dạng

Dán định dạng

Dán định dạng

Xem

Thêm

Tùy chỉnh

Xem thêm

Có gì mới trong Microsoft 365

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×