So sánh Excel Services và Excel Web App (SharePoint 2013)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong SharePoint Server 2013 tại cơ sở, bạn có thể sử dụng Excel dịch vụ trong SharePoint Server 2013 OR Excel Web App (như là một phần của Office Online máy chủ) để xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt, tùy thuộc vào cách cấu hình môi trường SharePoint của bạn. Các ứng dụng được tương tự, nhưng không giống nhau.

Sự khác biệt giữa Excel Services và Excel Web App là gì?

Excel Services và Excel Web App tất cả có rất nhiều chung, nhưng chúng là không chính xác giống nhau. Các ứng dụng có thể khác nhau trong những tính năng sổ làm việc được hỗ trợ để xem trong cửa sổ trình duyệt. Một số nét khác biệt chính được tóm tắt trong bảng sau đây bằng các tác vụ phổ biến:

Tác vụ

Hỗ trợ trong Excel Services (SharePoint Server 2013, tại cơ sở)

Được hỗ trợ trong Excel Web App (Office Online Server, tại cơ sở)?

Tạo hoặc sửa sổ làm việc trong một cửa sổ trình duyệt

Không

Xem và tương tác với một sổ làm việc chứa một Mô hình Dữ liệu

Không

Làm mới dữ liệu trong một sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt

Có (trong hầu hết các trường hợp)

Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu. Sổ làm việc có chứa một Mô hình Dữ liệu không được hỗ trợ.

Xem và tương tác với một sổ làm việc chứa trang tính Power View

Không

Xem và tương tác với một sổ làm việc chứa dạng xem Power View

Không

Không

Xem và tương tác với các mục, chẳng hạn như PivotChart, PivotTable, điều khiển đường thời gian và slicer

Có, miễn là các mục đó không dùng một Mô hình Dữ liệu làm nguồn dữ liệu của chúng.

Xem và tương tác với một sổ làm việc chứa các mục được tính toán (như Trường được tính toán, Thước đo được tính hoặc Phần tử được tính)

Xem mục được tính trong Excel và Excel Services.

Trường được tính toán (được tạo ra bằng cách dùng Power Pivot) không được hỗ trợ.

Hỗ trợ xem Thước đo được tính và Phần tử được tính.

Xem mục được tính trong Excel và Excel Services.

Hiển thị một mục duy nhất từ sổ làm việc trong Phần Web riêng

Xem sổ làm việc trong một cửa sổ trình duyệt khi sổ làm việc nằm trong một thư viện SharePoint có Quản lý Quyền Thông tin (IRM) được áp dụng

Không

Bạn phải mở sổ làm việc trong Excel

Đầu trang

Bạn có thể không biết thứ nhất định bạn đang dùng Excel Services trên cơ sở hoặc Excel Web App tại cơ sở để xem và tương tác với sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. May mắn, không có một số cách dễ dàng để tìm hiểu.

Nếu bạn đang dùng SharePoint Server 2013 tại cơ sở, một cách hay để xác định bạn đang dùng Excel Services hoặc Excel Web App là xem xét địa chỉ website (URL) cho sổ làm việc:

  • Nếu URL tương tự như "http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..." thì Excel Services được dùng để kết xuất sổ làm việc.

  • Nếu URL tương tự như "http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..." thì Excel Web App được dùng để kết xuất sổ làm việc.

    Quan trọng: Quyết định về việc Excel Web App hoặc Excel Services được dùng để hiển thị sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt áp dụng cho toàn bộ SharePoint môi trường. Bạn không thể có Excel Web App trong một trang web và Excel Services trong khác. Liên hệ với người quản trị SharePoint của bạn để biết thêm thông tin về cách cấu hình môi trường của bạn. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem Tổng quan về Excel Services (TechNet).

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×