So sánh Microsoft Access SQL và ANSI SQL

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access SQL nói chung là ANSI-89 mức 1 tuân thủ. Tuy nhiên, các tính năng ANSI SQL không thực hiện trong Microsoft Access SQL. Ngoài ra, Microsoft Access SQL bao gồm riêng từ và tính năng không được hỗ trợ trong ANSI SQL.

Sự khác biệt chính

 • Microsoft Access SQL và ANSI SQL mỗi có từ riêng khác nhau và kiểu dữ liệu. Sử dụng các Microsoft cung cấp OLE DB, không có bổ sung từ riêng.

 • Quy tắc khác nhau áp dụng cho giữa... Và xây dựng, mà có cú pháp sau:

  expr1 [KHÔNG] Giữa các giá trị 1 value2

  Trong Microsoft Access SQL, giá trị 1 có thể lớn hơn value2; trong ANSI SQL, giá trị 1 phải bằng hoặc nhỏ hơn value2.

 • Microsoft Access SQL hỗ trợ cả ký tự đại diện ANSI SQL và Microsoft Access cụ thể ký tự đại điện để sử dụng toán tử chẳng hạn như . Dùng các ký tự đại diện ANSI và Microsoft Access loại trừ lẫn nhau. Bạn phải sử dụng một bộ hoặc khác và không thể kết hợp chúng. Ký tự đại diện ANSI SQL sẵn dùng khi sử dụng công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access và các Microsoft Access cung cấp OLE DB. Nếu bạn cố gắng dùng ký tự đại diện ANSI SQL qua Access hoặc DAO, thì họ sẽ được hiểu là chuỗi ký tự.

  Ký tự khớp

  Microsoft Access SQL

  ANSI SQL

  Ký tự đơn bất kỳ

  ?

  _ (gạch dưới)

  Không hoặc nhiều ký tự

  *

  %

 • Microsoft Access SQL sẽ nói chung nhỏ hạn chế. Ví dụ, nó cho phép gộp nhóm và sắp xếp thứ tự biểu thức.

 • Microsoft Access SQL hỗ trợ biểu thức hiệu quả hơn.

Các tính năng nâng cao của Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL cung cấp các tính năng nâng cao sau đây:

Biến đổi câu lệnh, cung cấp hỗ trợ để truy vấn chéo bảng.

 • Bổ sung hàm tổng hợp SQL, chẳng hạn như StDevVarP.

Khai báo tham số để xác định truy vấn tham số.

Các tính năng SQL ANSI không được hỗ trợ trong Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL không hỗ trợ các tính năng ANSI SQL sau đây:

 • Tham chiếu hàm tổng hợp riêng biệt. Ví dụ, Microsoft Access SQL không cho phép SUM (riêng biệt columnname).

 • Giới hạn để nn hàng mệnh đề được dùng để giới hạn số lượng hàng trả về bởi một truy vấn. Bạn có thể sử dụng chỉ Mệnh đề WHERE để giới hạn phạm vi truy vấn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×