Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

So sánh tính năng của PowerPoint trên các nền tảng khác nhau

Danh sách tính năng sau đây không phải là toàn diện, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách PowerPoint so sánh trên các nền tảng Windows, Mac, Online và di động.

Cập Nhật: ngày 3 tháng 6, 2020

Các tính năng âm thanh

Các tính năng văn bản có định hướng bi

Tính năng cộng tác

Tính năng thiết kế và bố trí

Tính năng bàn phím

Tính năng chèn đối tượng

Tính năng ảnh

Tính năng in

Tính năng trang chiếu

Tính năng trình chiếu

Tính năng định dạng văn bản

Tính năng video

Các tính năng âm thanh

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Phát âm thanh

Thêm âm thanh

Loại bỏ âm thanh

Phát trong trình chiếu

Phát qua các trang chiếu

Phát ở nền qua các trang chiếu

Cắt xén, đánh dấu và mờ dần

Chỉ dành cho người đăng ký

Các tính năng văn bản có định hướng bi

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Hỗ trợ ngôn ngữ phải-qua-trái (RTL)

Tính năng cộng tác

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Thêm, loại bỏ và thay đổi chú thích

Offer

@mention thẻ trong chú thích

Đồng tác giả theo thời gian thực

Thông báo hoạt động gần đây

Tô sáng chỉnh sửa

Giới hạn ¹

* Được hỗ trợ trên điện thoại; không được hỗ trợ trên máy tính bảng.

¹ được hỗ trợ trên OneDrive cho cơ quan hoặc trường học và SharePoint trong Microsoft 365 nhưng không OneDrive.

Tính năng thiết kế và bố trí

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Sửa chân trang, tiêu đề, ngày/giờ, đánh số

Hiển thị chân trang, tiêu đề, ngày/giờ, đánh số

Thêm chủ đề

Chỉnh sửa trang chiếu cái

Thêm, thay đổi và loại bỏ màu nền

Thay đổi kích cỡ hoặc hướng trang chiếu

Đầu trang

* Không được hỗ trợ trên Windows Phone hoặc điện thoại Android.

Tính năng bàn phím

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Lối tắt khóa lệnh

N/A

N/A

Không áp dụng

Giới hạn

N/A

ĐIỀU khiển phím tắt

Giới hạn

Giới hạn

Lối tắt phím FN

Giới hạn

Phím tắt phím ALT

Giới hạn

Lối tắt tùy chỉnh

Đầu trang

Tính năng chèn đối tượng

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Thêm bảng

Thêm hình dạng

Thêm Đồ họa SmartArt

Giới hạn

Offer

Offer

Thêm biểu đồ

Đầu trang

* Không được hỗ trợ trên Windows Phone hoặc điện thoại Android.

Tính năng ảnh

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Tìm và thêm ảnh

Chèn ảnh trực tuyến

Kiểu ảnh

Nén ảnh

Hiển thị hình nền

Thêm, thay đổi và loại bỏ ảnh nền

Đầu trang

Tính năng in

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

In trang chiếu

In ghi chú

In bản phân phát

Đầu trang

Tính năng trang chiếu

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Thêm, loại bỏ và sắp xếp lại các trang chiếu

Thêm, loại bỏ và thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

Giới hạn

Phát hoạt hình trang chiếu

Thêm, loại bỏ và thay đổi hiệu ứng hoạt hình trang chiếu

Giới hạn

Hoạt hình Triggers

Đầu trang

Tính năng video

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Phát video YouTube

Phát những loại video khác

Thêm video

Loại bỏ video

Cắt xén, đánh dấu và mờ dần

Chèn video YouTube

●*

* Trong PowerPoint 2010, một bổ trợ bên thứ ba là cần thiết.

Đầu trang

Tính năng định dạng văn bản

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Danh sách

Siêu kết nối

Thêm hộp văn bản

Định dạng đoạn văn

Chỉ số trên/chỉ số dưới

Tô sáng

Chỉ dành cho người đăng ký

Chỉ dành cho người đăng ký

Thiết đặt hướng văn bản

Tính năng trình chiếu

● Tính năng được hỗ trợ
Tính năng ◌ không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

PowerPoint cho PC

PowerPoint cho web

PowerPoint cho Mac

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile

Ghi chú diễn giả

Bản trình bày tự chạy

Dạng xem Diễn giả

Ghi lại bản trình bày

Trình chiếu tùy chỉnh

Bạn có đề xuất cho nhóm sản phẩm PowerPoint không? Truy nhập hộp đề xuất PowerPoint tại UserVoice.com.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×