Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm STANDARDIZE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số mean và standard_dev.

Cú pháp

STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Cú pháp hàm STANDARDIZE có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị bạn muốn chuẩn hóa.

  • Mean    Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

  • Standard_dev    Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

Chú thích

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm STANDARDIZE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

42

Giá trị cần chuẩn hóa.

40

Trung độ số học của phân bố.

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STANDARDIZE(A2,A3,A4)

Giá trị chuẩn hóa của 42, với trung độ số học là 40 và độ lệch chuẩn là 1,5.

1,33333333

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×