Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm STANDARDIZE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số mean và standard_dev.

Cú pháp

STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Cú pháp hàm STANDARDIZE có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị bạn muốn chuẩn hóa.

  • Mean    Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

  • Standard_dev    Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

Chú thích

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm STANDARDIZE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

42

Giá trị cần chuẩn hóa.

40

Trung độ số học của phân bố.

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STANDARDIZE(A2,A3,A4)

Giá trị chuẩn hóa của 42, với trung độ số học là 40 và độ lệch chuẩn là 1,5.

1,33333333

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×