STDEVP (Hàm STDEVP)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEVP (number1,number2,...)

Number1, number2...     1 đến 30 đối số số tương ứng với một tập hợp.

Ghi chú

  • Các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE và văn bản sẽ bị bỏ qua. Nếu giá trị lô-gic và văn bản không phải được bỏ qua, hãy dùng hàm STDEVPA bảng tính.

  • STDEVP giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho mẫu của một tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

  • Đối với các cỡ mẫu lớn, STDEV và STDEVP trả về giá trị gần bằng nhau.

  • Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng "kiến" hoặc các phương pháp "n".

  • STDEVP dùng công thức sau đây:

    Công thức

Ví dụ

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

= STDEVP([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả sử chỉ sản xuất 10 công cụ (26,05455814)

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×