Tài khoản Microsoft Exchange là gì?

Luôn kết nối và theo sát lịch biểu

Bạn có thể sắp xếp có tổ chức, đúng giờ và sẵn sàng đâu vào đấy với Outlook — công cụ tổ chức cuộc sống của bạn.

Tải Microsoft 365

Tài khoản Microsoft Exchange là một tài khoản email cơ quan hoặc trường học. Tổ chức đã cấp cho bạn tài khoản email Exchange đang chạy Microsoft Exchange Server hoặc đang sử dụng Microsoft 365 sử dụng Exchange Server để cung cấp email.

Bạn thường sẽ không cần biết tên máy chủ Exchange của bạn. Nếu bạn thực hiện, hãy liên hệ với những người đã cung cấp cho bạn địa chỉ email Exchange và yêu cầu họ đặt tên máy chủ Exchange.

Khi bạn thiết lập một thiết bị di động, tính năng Tự động Phát hiện sẽ tìm tên máy chủ Exchange và hộp thư của bạn, đồng thời đặt cấu hình Outlook cho bạn. Tính năng này sử dụng tên miền trong địa chỉ email của bạn để tìm máy chủ. Chỉ khi tự động phát hiện không thành công bạn sẽ được yêu cầu tên của máy chủ Exchange. Trong trường hợp này, thường do tính năng nào đó hoạt động không đúng và bạn sẽ cần liên hệ với người đã cấp địa chỉ email cho bạn. Họ sẽ cho bạn biết tên của máy chủ Exchange của bạn và giúp bạn thiết lập Outlook.

Khi bạn sử dụng tài khoản Exchange, thông điệp email của bạn sẽ được gửi đến và lưu vào hộp thư của bạn trên máy chủ Exchange. Danh bạ và lịch của bạn cũng được lưu ở đó.

Khi doanh nghiệp hoặc trường học của bạn thiết lập máy chủ Exchange, họ chọn phương pháp mà tài khoản Exchange của bạn sử dụng để truy nhập email trên máy chủ. Điều này sẽ xác định cách email của bạn hoạt động. Dưới đây là các khả năng - hỏi cơ quan hoặc trường học cách thiết lập tài khoản Exchange của bạn:

  • Exchange ActiveSync; MAPI/HTTP là các phương pháp để truy nhập email Exchange của bạn, thường là từ máy tính xách tay, điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi bạn truy nhập hoặc đọc email của mình, bạn không thực sự tải xuống hoặc lưu trữ email trên thiết bị di động của mình; thay vào đó, bạn đang đọc email từ Exchange Server. Hệ thống cho phép bạn truy nhập email của mình ngay cả khi bạn không kết nối Internet.

  • IMAP, tương tự như Exchange ActiveSync, là một phương pháp để truy nhập email của bạn dù bạn ở đâu, từ bất kỳ thiết bị nào. Khi bạn đọc thư email bằng IMAP, bạn không thực sự tải xuống hoặc lưu trữ email trên máy tính của mình; thay vào đó, bạn đang đọc email từ Exchange Server.

    Với IMAP, email trong các thư mục Hộp thư đến, Mục Đã xóa, Mục Đã gửi của bạn được đồng bộ hóa giữa thiết bị của bạn và máy chủ. IMAP cho phép lưu trữ lịch có giới hạn nhưng không hỗ trợ cộng tác trên lịch với những người dùng khác.

  • Email POP được tải xuống từ Exchange Server trên máy tính của bạn. Sau khi email được tải xuống máy tính của bạn, email sẽ bị xóa khỏi máy chủ. Để truy nhập email sau khi được tải xuống, bạn phải sử dụng cùng một máy tính. Nếu bạn truy nhập email của mình từ máy tính hoặc thiết bị khác, sẽ trông giống như là một số thư đã tải xuống trước đó của bạn đã bị xóa.

Với tài khoản email Exchange, bạn có thể làm việc với thư email của mình ngay cả khi bạn không được kết nối với Exchange Server thuộc bộ phận CNTT trong doanh nghiệp của bạn. Đây được gọi là làm việc ngoại tuyến hoặc sử dụng Chế độ Exchange Đệm ẩn.

Các bản sao về mục email và lịch của bạn được lưu giữ trên máy tính của bạn trong Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost). Tệp này thường xuyên được đồng bộ hóa với các mục trên máy chủ Exchange thuộc bộ phận CNTT trong doanh nghiệp của bạn, khi bạn được kết nối với máy chủ. Đây là một bản sao chính xác của hộp thư của bạn trên máy chủ Exchange.

Do dữ liệu của bạn vẫn còn trên Exchange Server của doanh nghiệp, bạn có thể tạo lại Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) này trên một máy tính mới mà không cần phải sao lưu tệp.

Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) chỉ có thể được mở bằng hồ sơ Outlook trên máy tính đã tạo tệp đó.

Bạn có thể kiểm tra các thiết đặt tài khoản trong Outlook để xem các loại tài khoản email trong hồ sơ Outlook của bạn.

  1. Trên menu, chọn tệp, sau đó cài đặt tài khoảnthiết đặt tài khoản.

  2. Trên tab email , cột Type liệt kê kiểu tài khoản cho mỗi mục nhập.

    Thiết đặt Tài khoản

Lưu ý: Để truy nhập một số tính năng của Outlook, tài khoản của bạn có thể cần phải có trên một phiên bản máy chủ Exchange cụ thể. Để xác định phiên bản Exchange Server mà tài khoản của bạn kết nối, hãy xem Xác định phiên bản Microsoft Exchange mà tài khoản của tôi kết nối đến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×