Văn bản và bảng

Chia tách bảng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Nếu bảng của bạn quá lớn đối với một trang chiếu, hãy phân tách bảng trên hai trang chiếu, rồi thêm chuyển tiếp.

  1. Dán bảng đầy đủ vào một trang chiếu.

  2. Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ trang chiếu, rồi chọn Nhân đôi trang chiếu.

  3. Xóa các hàng hoặc cột thích hợp khỏi từng trang chiếu.

    Chọn hàng hoặc cột, bấm chuột phải rồi chọn Xóa >Xóa Hàng hoặc Xóa > Xóa Cột.

  4. Thêm chuyển tiếp để di chuyển từ trang chiếu đầu tiên sang trang chiếu tiếp theo.

    Chọn tab Chuyển tiếp, rồi chọn chuyển tiếp bạn muốn.

  5. Để xem trang chiếu trông như thế nào khi trình bày, chọn trang chiếu đầu tiên, chọn Hiển thị nút Dạng xem Trình Chiếu trong PowerPoint Chiếuhình , rồi bấm vào trang chiếu đó.

Bạn muốn xem thêm?

Phối, tách hoặc xóa ô trong bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×