Tách ngăn để khóa các hàng hay cột trong những vùng trang tính riêng biệt

Tách ngăn để khóa các hàng hay cột trong những vùng trang tính riêng biệt

Bạn Dũng bạn của bạn đã hoàn thành đợt chạy 5-K cuối tuần vừa rồi, giờ bạn muốn xem 10 người về đích hàng đầu và so sánh thời gian của họ với của Dũng. Bạn tìm kiếm tên bạn mình và tìm thấy anh ấy, ở tận hàng 180. Làm thế nào để bạn xem cùng lúc kết quả của anh ấy và 10 người về đích có tên ở đầu trang tính? Bằng cách tách trang tính, bạn có thể cuộn xuống ngăn bên dưới và vẫn xem được các hàng đầu tiên trong phần ngăn trên.

Sử dụng tách để xem hai khu vực của hàng

Để tách trang tính này, bạn hãy chọn bên dưới hàng mình muốn tách - chọn hàng 13 để tách trang tính dưới hàng 12. Tiếp theo bạn bấ m Dạng xem > Cửa sổ > Tách. Bạn loại bỏ việc tách bằng cách bấm nút Tách một lần nữa.

Lệnh tách trên dải băng

Bạn cũng có thể tách một trang tính ở các cột. Chọn cột ở bên phải cột bạn muốn tách, rồi dùng lệnh Tách. Hoặc bạn có thể tách một hàng và một cột. Chọn ô bên dưới và bên phải vị trí bạn muốn tách, rồi bấm Tách. Như vậy, do bạn chọn D5, các cột bên trái của nó (A-C) và các hàng bên trên nó (1-4) sẽ cố định sau khi tách. Sau đó, bằng cách chọn một hàng bên dưới hàng 4 và cuộn lên, bạn có thể bỏ qua không xem các hàng từ 5 đến 9. Và bằng cách chọn cột bên phải cột C, rồi cuộn sang bên phải, bạn có thể bỏ qua không xem các cột từ D đến F và tập trung vào tổng số Q4 và YTD trong cột G và H.

Tách hàng và cột

Để hoàn tác việc tách, chỉ cần bấm lại vào Dạng xem > Cửa sổ > Tách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×