Bỏ qua để tới nội dung chính
Tách văn bản thành các cột khác nhau bằng cách sử dụng hàm

Tách văn bản thành các cột khác nhau bằng cách sử dụng hàm

Bạn có thể sử dụng các hàm văn bản bên trái, giữa, phải, tìm kiếm và LEN để thao tác chuỗi văn bản trong dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể phân phối các tên, đầu tiên, giữa và cuối từ một ô đơn thành ba cột riêng biệt.

Chìa khóa để phân phối thành phần tên với hàm Text là vị trí của mỗi ký tự trong một chuỗi văn bản. Các vị trí của dấu cách trong chuỗi văn bản cũng rất quan trọng vì chúng cho biết phần bắt đầu hoặc kết thúc của tên trong một chuỗi.

Ví dụ, trong một ô chỉ chứa tên và họ, họ bắt đầu sau khi phiên bản đầu tiên của một khoảng trắng. Một số tên trong danh sách của bạn có thể chứa tên đệm, trong trường hợp đó, họ bắt đầu sau phiên bản thứ hai của một khoảng trắng.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách trích xuất các thành phần khác nhau từ nhiều định dạng tên bằng cách dùng các hàm tiện dụng này. Bạn cũng có thể tách văn bản thành các cột khác nhau với trình hướng dẫn chuyển đổi văn bản thành cột

Tên ví dụ

Mô tả

Tên

Tên đệm

Họ

Suffix

1

Jeff Smith

Không có tên đệm

Jeff

Smith

2

Eric S. Kurjan

Một chữ cái đầu tiên

C's

C.

Kurjan

3

Hàm janaha B. G. Bueno

Hai tên đệm giữa

Không tên

B. Ch.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Họ trước tiên, bằng dấu phẩy

Wend

À

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Tên hai phần

Mary Kay

Dâm.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Họ ba phần

Pau

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Tên hai phần

Marian

Van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

Gọi

Khùng.

Mỡ

Jr.

9

Gary Altman III

Với hậu tố

Thức

Altman

Hải

10

Ông Ryan Ihrig

Với tiền tố

Nhì

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Tên đã gạch nối

Julie

Taft-Rider

Lưu ý: Trong đồ họa trong các ví dụ sau đây, tô sáng trong tên đầy đủ Hiển thị ký tự mà công thức tìm kiếm khớp đang tìm kiếm.

Ví dụ này phân tách hai thành phần: tên và họ. Một khoảng cách duy nhất phân tách hai tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Jeff Smith

Không có tên đệm

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

 1. Tên

  Tên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên trong chuỗi (J) và kết thúc ở ký tự thứ năm (khoảng trắng). Công thức này sẽ cho ra năm ký tự trong ô A2, bắt đầu từ bên trái.

  Công thức để trích xuất tên

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng trong A2, bắt đầu từ bên trái.

 2. Họ

  Họ bắt đầu ở khoảng trắng, năm ký tự từ bên phải và kết thúc ở ký tự cuối cùng ở bên phải (h). Công thức này sẽ trích xuất năm ký tự trong ô A2, bắt đầu từ bên phải.

  Công thức để trích xuất họ

  Dùng các hàm SEARCH và LEN để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 3. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản và sau đó trừ số ký tự ở bên trái của khoảng trắng đầu tiên, như được thấy ở bước 1.

Ví dụ này sử dụng tên, tên đệm ban đầu và họ của họ. Khoảng cách phân tách từng thành phần tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Eric S. Kurjan

Một chữ cái đầu tiên

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (ban đầu)

' = MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả trực tiếp (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái (E) và kết thúc ở ký tự thứ năm (dấu cách thứ nhất). Công thức này trích năm ký tự đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái.

  Công thức để tách tên và họ, cộng với ban đầu đầu tiên

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 2. Tên đệm

  Tên đệm bắt đầu từ (các) vị trí ký tự thứ sáu và kết thúc ở vị trí thứ tám (khoảng cách thứ hai). Công thức này liên quan đến chức năng tìm kiếm lồng để tìm phiên bản thứ hai của một khoảng trắng.

  Công thức này trích ba ký tự, bắt đầu từ vị trí thứ sáu.

  Chi tiết về công thức tách tên, tên đệm và họ

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5).

 3. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách đầu tiên. Vị trí số này là vị trí bắt đầu của tên đệm. (5 + 1 = 6)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5)

 4. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách đầu tiên. Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng trắng. (5 + 1 = 6)

 5. Tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ (các) (các) vị trí thứ sáu được tìm thấy trong bước 4. Số ký tự này là vị trí kết thúc của tên đệm. 8.5

 6. Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5)

 7. Lấy số ký tự của khoảng trắng thứ hai được tìm thấy ở bước 5 và trừ số ký tự của khoảng trắng đầu tiên được tìm thấy ở bước 6. Kết quả là số ký tự chất chiết xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí thứ sáu được tìm thấy trong bước 2. (8 – 5 = 3)

 8. Họ

  Họ bắt đầu sáu ký tự từ bên phải (K) và kết thúc ở ký tự đầu tiên từ bên phải (n). Công thức này liên quan đến chức năng tìm kiếm lồng để tìm các phiên bản thứ hai và thứ ba của một khoảng trắng (nằm ở vị trí thứ năm và thứ tám từ bên trái).

  Công thức này trích sáu ký tự trong ô A2, bắt đầu từ bên phải.

  Hàm SEARCH thứ hai trong công thức để tách các tên, đầu tiên, giữa và cuối
 9. Sử dụng các chức năng tìm kiếm LEN và lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5)

 10. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách đầu tiên. Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng trắng. (5 + 1 = 6)

 11. Tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ (các) vị trí thứ sáu được tìm thấy trong bước 2. Số ký tự này là vị trí kết thúc của tên đệm. 8.5

 12. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, sau đó trừ số ký tự từ bên trái lên đến bản thể hiện không gian thứ hai trong bước 3. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (14 – 8 = 6).

Dưới đây là một ví dụ về cách trích xuất hai chữ viết tắt giữa. Các trường hợp đầu tiên và thứ ba của khoảng cách riêng biệt với các cấu phần tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Hàm janaha B. G. Bueno

Hai tên đệm giữa

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (chữ viết tắt giữa)

' = MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2 ĐỂ TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2) 1) + 1)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) 0)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả trực tiếp (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1)

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái (J) và kết thúc vào ký tự thứ tám (dấu cách thứ nhất). Công thức này trích xuất tám ký tự đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái.

  Công thức để tách tên, họ và hai chữ cái đầu tên đệm

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. 8.5

 2. Tên đệm

  Tên đệm bắt đầu ở vị trí thứ chín (B) và kết thúc ở vị trí thứ mười bốn (khoảng cách thứ ba). Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm các phiên bản thứ nhất, thứ hai và thứ ba của khoảng cách trong vị trí thứ tám, mười một và mười bốn.

  Công thức này trích năm ký tự, bắt đầu từ vị trí thứ chín.

  Công thức để tách tên, họ và hai chữ cái đầu tên đệm

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. 8.5

 3. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (B). Vị trí số này là vị trí bắt đầu của tên đệm. (8 + 1 = 9)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. 8.5

 4. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (B). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng trắng. (8 + 1 = 9)

 5. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ chín (B) được tìm thấy ở bước 4. (11).

 6. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ hai (G). Số ký tự này là vị trí bắt đầu mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm không gian thứ ba. (11 + 1 = 12)

 7. Tìm kiếm khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ mười hai được tìm thấy trong bước 6. 21

 8. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2. 8.5

 9. Lấy số ký tự của không gian thứ ba được tìm thấy trong bước 7 và trừ số ký tự của không gian đầu tiên được tìm thấy trong bước 6. Kết quả là số ký tự chất chiết xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí thứ chín được tìm thấy trong bước 2.

 10. Họ

  Tên cuối cùng bắt đầu năm ký tự từ bên phải (B) và kết thúc ở ký tự đầu tiên từ bên phải (o). Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm các phiên bản đầu tiên, thứ hai và thứ ba của khoảng trắng.

  Công thức này trích năm ký tự trong ô A2, bắt đầu từ bên phải của tên đầy đủ.

  Công thức để tách tên, họ và hai chữ cái đầu tên đệm

  Sử dụng tính năng tìm kiếm lồng nhau và hàm LEN để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. 8.5

 11. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (B). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng trắng. (8 + 1 = 9)

 12. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ chín (B) được tìm thấy trong bước 2. 20

 13. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ hai (G). Số ký tự này là vị trí bắt đầu mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm ví dụ thứ ba của khoảng trắng. (11 + 1 = 12)

 14. Tìm kiếm khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ hai (G) được tìm thấy trong bước 6. 21

 15. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, sau đó trừ số ký tự từ bên trái lên đến không gian thứ ba được tìm thấy trong bước 5. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (19-14 = 5)

Trong ví dụ này, họ đứng trước tên và tên đệm xuất hiện ở phần cuối. Dấu phẩy đánh dấu cuối cùng của họ và một khoảng trắng phân tách từng thành phần tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Kahn, Wendy Beth

Họ trước tiên, bằng dấu phẩy

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (tên đệm)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

Công thức

Kết quả trực tiếp (họ)

' = TRÁI (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1)-2)

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1)-2)

 1. Tên

  Tên bắt đầu bằng ký tự thứ bảy từ bên trái (W) và kết thúc ở ký tự thứ mười hai (khoảng trắng thứ hai). Vì tên xuất hiện ở giữa họ tên, bạn cần phải dùng hàm MID để trích xuất tên.

  Công thức này trích sáu ký tự, bắt đầu từ vị trí thứ bảy.

  Công thức để tách họ theo sau là tên và tên đệm

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 2. Cộng 1 để có vị trí của ký tự sau khoảng trắng đầu tiên (W). Vị trí số này là điểm bắt đầu của tên. (6 + 1 = 7)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 3. Cộng 1 để có vị trí của ký tự sau khoảng trắng đầu tiên (W). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (6 + 1 = 7)

  Tìm kiếm khoảng trắng thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ bảy (W) được tìm thấy ở bước 4. (12)

 4. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 5. Lấy số ký tự của khoảng trắng thứ hai được tìm thấy ở bước 5 và trừ số ký tự của khoảng trắng đầu tiên được tìm thấy ở bước 6. Kết quả là số các ký tự mà MID trích xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu ở vị trí thứ bảy được tìm thấy ở bước 2. (12 - 6 = 6)

 6. Tên đệm

  Tên đệm bắt đầu ở bốn ký tự từ bên phải (B) và kết thúc ở ký tự đầu tiên từ bên phải (h). Công thức này gồm có việc lồng hàm SEARCH để tìm thể hiện khoảng trắng thứ nhất và thứ hai ở vị trí thứ sáu và thứ mười hai từ bên trái.

  Công thức này trích bốn ký tự, bắt đầu từ bên phải.

  Công thức để tách họ theo sau là tên và tên đệm

  Dùng các hàm SEARCH và LEN đã lồng để tìm giá trị cho start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 7. Cộng 1 để có vị trí của ký tự sau khoảng trắng đầu tiên (W). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (6 + 1 = 7)

 8. Tìm kiếm thể hiện khoảng trắng thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ bảy (W) được tìm thấy ở bước 2. (12)

 9. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2 và sau đó trừ số ký tự từ bên trái đến thể hiện khoảng trắng thứ hai được thấy ở bước 3. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (16 - 12 = 4)

 10. Họ

  Họ bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái (K) và kết thúc ở ký tự thứ tư (n). Công thức này trích xuất bốn ký tự, bắt đầu từ bên trái.

  Công thức để tách họ theo sau là tên và tên đệm

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 11. Trừ 2 để có được vị trí số của ký tự cuối cùng của họ (n). Kết quả là số ký tự bạn muốn hàm LEFT trích xuất . (6 - 2 =4)

Ví dụ này sử dụng tên hai phần đầu tiên, Mary Kay. Không gian thứ hai và thứ ba riêng biệt từng thành phần tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Mary Kay D. Andersen

Tên hai phần

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

TRÁI (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

Công thức

Kết quả (ban đầu)

' = MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2), TÌM KIẾM ("", A2, 1) (", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM (" ", A2, SEARCH (" ", A2, 1) + 1) + 1))

= MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2), TÌM KIẾM ("", A2, 1) (", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM (" ", A2, SEARCH (" ", A2, 1) + 1) + 1))

Công thức

Kết quả trực tiếp (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1)

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái và kết thúc ở ký tự thứ chín (khoảng trống thứ hai). Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm phiên bản thứ hai của khoảng cách từ bên trái.

  Công thức này trích chín ký tự, bắt đầu từ bên trái.

  Công thức để tách tên, tên đệm, chữ cái đầu tên đệm và họ

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5)

 2. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (K). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng trắng. (5 + 1 = 6)

 3. Tìm kiếm Phiên bản thứ hai của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ sáu (K) được tìm thấy trong bước 2. Kết quả là số ký tự chiết xuất từ chuỗi văn bản. 09

 4. Tên đệm

  Tên đệm bắt đầu ở vị trí thứ mười (D) và kết thúc ở vị trí thứ hai (khoảng cách thứ ba). Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm các phiên bản đầu tiên, thứ hai và thứ ba của khoảng trắng.

  Công thức này trích hai ký tự từ giữa, bắt đầu từ vị trí thứ mười.

  Công thức để tách tên, tên đệm, chữ cái đầu tên đệm và họ

  Sử dụng các hàm SEARCH được lồng để tìm giá trị cho start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (5)

 5. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ nhất (K). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (5 + 1 = 6)

 6. Tìm kiếm vị trí của phiên bản thứ hai của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ sáu (K) được tìm thấy trong bước 2. Kết quả là số ký tự được chiết xuất từ bên trái. 09

 7. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đệm. (9 + 1 = 10)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm không gian thứ ba. 10/03/2010

 8. Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ bên trái. Kết quả là vị trí kết thúc của tên đệm. (12)

 9. Tìm kiếm vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đệm. 10/03/2010

 10. Lấy số ký tự của khoảng trắng thứ ba, được tìm thấy trong bước 6 và trừ số ký tự của "D", được tìm thấy trong bước 7. Kết quả là số ký tự chất chiết xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí thứ mười được tìm thấy ở bước 4. (12-10 = 2)

 11. Họ

  Họ bắt đầu tám ký tự từ bên phải. Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm các phiên bản thứ nhất, thứ hai và thứ ba của khoảng cách trong vị trí thứ năm, thứ chín và thứ mười hai.

  Công thức này trích tám ký tự từ bên phải.

  Công thức để tách tên, tên đệm, chữ cái đầu tên đệm và họ

  Sử dụng tính năng tìm kiếm lồng nhau và hàm LEN để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 12. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ nhất (K). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm không gian. (5 + 1 = 6)

 13. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ sáu (K) được tìm thấy trong bước 2. 09

 14. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đệm. (9 + 1 = 10)

 15. Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ bên trái. Kết quả là vị trí kết thúc của tên đệm. (12)

 16. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, sau đó trừ số ký tự từ bên trái lên đến không gian thứ ba được tìm thấy trong bước 5. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (20-12 = 8)

Ví dụ này sử dụng ba phần họ: Barreto de Mattos. Không gian thứ nhất đánh dấu kết thúc của tên và đầu của họ.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Paula Barreto de Mattos

Họ ba phần

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (họ)

BÊN PHẢI (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái (P) và kết thúc với ký tự thứ sáu (dấu cách thứ nhất). Công thức này trích sáu ký tự từ bên trái.

  Công thức để tách tên và một phần tên mới

  Sử dụng hàm Search để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 2. Họ

  Họ bắt đầu mười bảy ký tự từ bên phải (B) và kết thúc bằng ký tự đầu tiên từ bên phải (các). Công thức này trích mười bảy ký tự từ bên phải.

  Công thức để tách tên và một phần tên mới

  Sử dụng các hàm LEN và tìm kiếm để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 3. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, rồi trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng trống đầu tiên, được tìm thấy trong bước 1. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (23-6 = 17)

Ví dụ này sử dụng tên hai phần: Van Eaton. Không gian thứ nhất đánh dấu kết thúc của tên và đầu của họ.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

James van Eaton

Tên hai phần

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự đầu tiên từ bên trái (J) và kết thúc vào ký tự thứ tám (dấu cách thứ nhất). Công thức này trích sáu ký tự từ bên trái.

  Công thức để tách tên và họ có hai phần

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 2. Họ

  Họ bắt đầu với ký tự thứ chín từ bên phải (v) và kết thúc ở ký tự đầu tiên từ bên phải (n). Công thức này trích chín ký tự từ bên phải của tên đầy đủ.

  Công thức để tách tên và họ có hai phần

  Sử dụng các hàm LEN và tìm kiếm để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 3. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, rồi trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng trống đầu tiên, được tìm thấy trong bước 1. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (15-6 = 9)

Trong ví dụ này, họ có tên trước, tiếp theo là hậu tố. Dấu phẩy phân cách tên và hậu tố từ tên và chữ cái đầu tiên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Bacon Jr., Dan K.

Tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2) (TÌM KIẾM ("), A2, TÌM KIẾM (" ", A2) + 1)-TÌM KIẾM (" ", A2, SEARCH (" ", A2, 1) + 1)

= MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1) + 1, TÌM KIẾM ("", A2 "(", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1) ("", A2), TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

Công thức

Kết quả (ban đầu)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1)

Công thức

Kết quả (họ)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (hậu tố)

' = MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1, (TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) "-2)-TÌM KIẾM (" ", A2, 1))

= MID (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1, (TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1) – 2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu bằng ký tự thứ mười hai (D) và kết thúc bằng ký tự mười lăm (dấu cách thứ ba). Công thức này trích ba ký tự, bắt đầu từ vị trí thứ mười hai.

  Công thức để tách tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

  Sử dụng các hàm SEARCH được lồng để tìm giá trị cho start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 2. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ nhất (J). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (6 + 1 = 7)

 3. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ bảy (J), được tìm thấy trong bước 2. 20

 4. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đầu tiên. (11 + 1 = 12)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là số ký tự mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm không gian thứ ba. (12)

 5. Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ bên trái. Kết quả là vị trí kết thúc của tên đầu tiên. 40

 6. Tìm kiếm vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí đầu tiên của tên. (12)

 7. Lấy số ký tự của khoảng trắng thứ ba, được tìm thấy trong bước 6 và trừ số ký tự của "D", được tìm thấy trong bước 7. Kết quả là số ký tự chiết xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí thứ hai, được tìm thấy ở bước 4. (15-12 = 3)

 8. Tên đệm

  Tên đệm bắt đầu bằng ký tự thứ hai từ bên phải (K). Công thức này trích hai ký tự từ bên phải.

  Công thức để tách tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 9. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ nhất (J). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (6 + 1 = 7)

 10. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ bảy (J), được tìm thấy trong bước 2. 20

 11. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ hai (D). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đầu tiên. (11 + 1 = 12)

 12. Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách thứ ba trong A2, bắt đầu từ bên trái. Kết quả là vị trí kết thúc của tên đệm. 40

 13. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, sau đó trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng cách thứ ba, được tìm thấy trong bước 5. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (17-15 = 2)

 14. Họ

  Tên họ bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái (B) và kết thúc với ký tự thứ sáu (dấu cách thứ nhất). Do đó, công thức này trích sáu ký tự từ bên trái.

  Công thức để tách tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 15. Suffix

  Hậu tố bắt đầu từ ký tự thứ bảy từ bên trái (J) và kết thúc tại ký tự thứ chín từ bên trái (.). Công thức này trích ba ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ bảy.

  Công thức để tách tên và hậu tố trước tiên, bằng dấu phẩy

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 16. Thêm 1 để lấy ký tự sau dấu cách thứ nhất (J). Kết quả là vị trí bắt đầu của hậu tố. (6 + 1 = 7)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 17. Thêm 1 để lấy vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ nhất (J). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. 17

 18. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ ký tự thứ bảy được tìm thấy trong bước 4. 20

 19. Trừ 1 từ số ký tự của khoảng trống thứ hai được tìm thấy ở bước 4 để nhận được số ký tự ",". Kết quả là vị trí kết thúc của hậu tố. (11-1 = 10)

 20. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên. (6)

 21. Sau khi tìm không gian đầu tiên, hãy thêm 1 để tìm ký tự tiếp theo (J), cũng được tìm thấy trong các bước 3 và 4. 17

 22. Lấy số ký tự của "," được tìm thấy trong bước 6 và trừ số ký tự của "J", được tìm thấy trong các bước 3 và 4. Kết quả là số ký tự chất chiết xuất từ chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí thứ bảy, được tìm thấy trong bước 2. (10-7 = 3)

Trong ví dụ này, tên đầu tiên là ở đầu chuỗi và hậu tố là ở cuối, vì vậy bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như ví dụ 2: dùng hàm LEFT để trích xuất tên, hàm MID để trích xuất tên cuối và hàm RIGHT để trích xuất hậu tố.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Gary Altman III

Tên và họ cùng với hậu tố

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (họ)

' = MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

Công thức

Kết quả (hậu tố)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái (G) và kết thúc ở ký tự thứ năm (dấu cách thứ nhất). Do đó, công thức này trích năm ký tự từ bên trái của tên đầy đủ.

  Công thức để tách đầu tiên và một tên cuối cùng theo sau là một hậu tố

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 2. Họ

  Tên họ bắt đầu từ ký tự thứ Sáu từ bên trái (A) và kết thúc ở ký tự thứ mười một (khoảng cách thứ hai). Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm vị trí của các khoảng trắng.

  Công thức này trích sáu ký tự từ giữa, bắt đầu từ ký tự thứ sáu.

  Công thức để tách đầu tiên và một tên cuối cùng theo sau là một hậu tố

  Dùng hàm SEARCH để tìm giá trị start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 3. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (A). Kết quả là vị trí bắt đầu của họ. (5 + 1 = 6)

  Dùng hàm SEARCH đã lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 4. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (A). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (5 + 1 = 6)

 5. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ ký tự thứ sáu được tìm thấy ở bước 4. Số ký tự này là vị trí cuối cùng của tên. (12)

 6. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên. (5)

 7. Thêm 1 để tìm vị trí số của ký tự sau dấu cách đầu tiên (A), cũng được tìm thấy trong các bước 3 và 4. (6)

 8. Lấy số ký tự của khoảng trống thứ hai, được tìm thấy trong bước 5, rồi trừ số ký tự của "A", được tìm thấy trong các bước 6 và 7. Kết quả là số ký tự chiết xuất từ chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí thứ sáu, được tìm thấy trong bước 2. (12 - 6 = 6)

 9. Suffix

  Hậu tố sẽ khởi động ba ký tự từ bên phải. Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm vị trí của các khoảng trắng.

  Công thức để tách đầu tiên và một tên cuối cùng theo sau là một hậu tố

  Sử dụng tính năng tìm kiếm lồng nhau và hàm LEN để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (5)

 10. Thêm 1 để nhận được ký tự sau dấu cách thứ nhất (A). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (5 + 1 = 6)

 11. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ sáu (A), được tìm thấy trong bước 2. (12)

 12. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, rồi trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng trống thứ hai, được tìm thấy trong bước 3. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (15-12 = 3)

Trong ví dụ này, tên đầy đủ là trước một tiền tố và bạn sử dụng các công thức tương tự như ví dụ 2: hàm MID để trích xuất tên, hàm RIGHT để trích xuất tên cuối cùng.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Ông Ryan Ihrig

Với tiền tố

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= MID (A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, 1) + 1)-(TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

Công thức

Kết quả (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1) + 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu từ ký tự thứ năm từ bên trái (R) và kết thúc tại ký tự thứ chín (dấu cách thứ hai). Công thức tổ chức tìm kiếm để tìm các vị trí của các khoảng trắng. Nó trích bốn ký tự, bắt đầu từ vị trí thứ năm.

  Công thức để tách tên trước đó trước một tiền tố

  Sử dụng hàm SEARCH để tìm giá trị cho start_num:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. trước

 2. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (R). Kết quả là vị trí bắt đầu của tên đầu tiên. (4 + 1 = 5)

  Sử dụng hàm SEARCH được lồng để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. trước

 3. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (R). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (4 + 1 = 5)

 4. Tìm kiếm vị trí số của khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ ký tự thứ năm, được tìm thấy trong các bước 3 và 4. Số ký tự này là vị trí kết thúc của tên đầu tiên. 09

 5. Tìm kiếm không gian đầu tiên. trước

 6. Thêm 1 để tìm vị trí số của ký tự sau dấu cách thứ nhất (R), cũng được tìm thấy trong các bước 3 và 4. (5)

 7. Lấy số ký tự của khoảng trống thứ hai, được tìm thấy trong bước 5, rồi trừ số ký tự của "R", được tìm thấy trong bước 6 và 7. Kết quả là số ký tự chất chiết xuất từ chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí thứ năm tìm thấy trong bước 2. (9-5 = 4)

 8. Họ

  Họ bắt đầu năm ký tự từ bên phải. Công thức này liên quan đến việc tìm kiếm lồng để tìm vị trí của các khoảng trắng.

  Công thức để tách tên trước đó trước một tiền tố

  Sử dụng tính năng tìm kiếm lồng nhau và hàm LEN để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. trước

 9. Thêm 1 để lấy vị trí của ký tự sau dấu cách thứ nhất (R). Kết quả là số ký tự ở đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm khoảng trắng thứ hai. (4 + 1 = 5)

 10. Tìm kiếm khoảng trống thứ hai trong A2, bắt đầu từ vị trí thứ năm (R), được tìm thấy trong bước 2. 09

 11. Đếm tổng chiều dài của chuỗi văn bản trong A2, rồi trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng trống thứ hai, được tìm thấy trong bước 3. Kết quả là số ký tự được trích xuất từ bên phải của họ tên. (14-9 = 5)

Ví dụ này sử dụng một tên gạch nối mới. Khoảng cách phân tách từng thành phần tên.

Sao chép các ô trong bảng và dán vào trang tính Excel tại ô a1. Công thức mà bạn nhìn thấy ở bên trái sẽ được hiển thị để tham chiếu, trong khi Excel sẽ tự động chuyển đổi công thức ở bên phải vào kết quả thích hợp.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào trang tính, hãy đặt độ rộng cột của cột A và B thành 250.

Tên ví dụ

Mô tả

Julie Taft-Rider

Tên đã gạch nối

Công thức

Kết quả (tên đầu tiên)

' = LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= LEFT (A2, TÌM KIẾM ("", A2, 1))

Công thức

Kết quả (họ)

' = RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-TÌM KIẾM ("", A2, 1))

 1. Tên

  Tên đầu tiên bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái và kết thúc ở vị trí thứ sáu (dấu cách thứ nhất). Công thức này trích sáu ký tự từ bên trái.

  Công thức để tách một tên trước tiên và gạch nối

  Sử dụng hàm SEARCH để tìm giá trị của num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng trắng đầu tiên trong A2, bắt đầu từ bên trái. (6)

 2. Họ

  Toàn bộ họ bắt đầu mười ký tự từ bên phải (T) và kết thúc ở ký tự đầu tiên từ bên phải (r).

  Công thức để tách một tên trước tiên và gạch nối

  Sử dụng các hàm LEN và tìm kiếm để tìm giá trị cho num_chars:

  Tìm kiếm vị trí số của khoảng cách trong A2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên từ bên trái. (6)

 3. Đếm độ dài tổng của chuỗi văn bản sẽ được trích xuất, rồi trừ số ký tự từ bên trái lên đến khoảng trống đầu tiên, được tìm thấy trong bước 1. (16-6 = 10)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Tách văn bản thành cột khác nhau với Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành Cột

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×