Tìm đồng nghiệp của người nào đó

Bạn có thể dùng thẻ Liên hệ để lấy liên hệ và thông tin khác về đồng nghiệp của người nào đó. Bạn có thể mở thẻ liên hệ từ trong bất kỳ ứng dụng Office nào mà bạn thấy ảnh hoặc tên của người đó với biểu tượng hiện diện liên quan.

Để xem thẻ Liên hệ của người nào đó

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  2. Từ danh sách liên hệ Lync, hãy di chuột lên ảnh hoặc nút hiện diện của một người và sau đó bấm biểu tượng Xem Thẻ Liên hệ.

    Thanh QuickLync với biểu tượng Xem Thẻ Liên hệ được tô sáng

  3. Từ các khu vực khác của Lync hoặc từ các ứng dụng Office khác, hãy bấm chuột phải vào tên hoặc ảnh của liên hệ và sau đó bấm mũi tên xuống để mở thẻ liên hệ.

  4. Trên thẻ Liên hệ, bấm Tổ chức. Bạn có thể bấm vào bất kỳ người nào trên danh sách để lấy thông tin liên hệ của người đó.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×