Khi cơ sở dữ liệu Access trên máy tính của bạn phát triển, các bản ghi đang định vị sẽ liên quan đến quá trình xem trước nhanh trong một biểu dữ liệu. Bài viết này mô tả một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để xác định vị trí bản ghi.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến. Xem tạo ứng dụng Access để biết thêm thông tin

Bạn muốn làm gì?

Duyệt qua tất cả bản ghi

Bạn có thể duyệt qua các bản ghi từ Dạng xem biểu dữ liệu bằng cách sử dụng các nút dẫn hướng bản ghi ở cuối bảng hoặc biểu mẫu.

Nút Dẫn hướng

1. đi đến bản ghi đầu tiên

2. đi tới bản ghi trước đó

3. hộp bản ghi hiện tại

4. đi đến bản ghi tiếp theo

5. đi tới bản ghi cuối cùng

6. mở bản ghi (trống) mới

7. bộ lọc chỉ báo

8. hộp tìm kiếm

Bạn cũng có thể sử dụng phím TAB để di chuyển qua một bản ghi tại một thời điểm.

Đầu Trang

Đi đến bản ghi cụ thể

Khi bạn biết bản ghi nào bạn muốn tìm, hãy dùng hộp đi đến để chọn một bản ghi cụ thể từ danh sách thả xuống. Hộp đi tới thường được dùng trong biểu mẫu.

Hộp Đi đến

 • Để dẫn hướng đến một bản ghi, hãy bấm vào mũi tên ở bên phải hộp đi đến , rồi chọn một bản ghi từ danh sách thả xuống.

  Lưu ý: Nếu bạn biết một vài ký tự đầu tiên của bản ghi mà bạn muốn dẫn hướng, bạn có thể nhập các ký tự đó vào hộp đi tới .

Hộp đi tới Hiển thị chỉ đủ dữ liệu để xác định duy nhất từng bản ghi. Khi bạn chọn một bản ghi từ danh sách, Access sẽ hiển thị phần còn lại của dữ liệu của bản ghi đó trong khu vực chính của biểu mẫu.

Đầu Trang

Tìm kiếm bản ghi

Khi bạn nhập văn bản vào hộp Tìm kiếm , giá trị khớp đầu tiên sẽ được tô sáng trong thời gian thực khi bạn nhập từng ký tự. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nhanh chóng tìm kiếm bản ghi có giá trị khớp.

Bạn cũng có thể tìm kiếm một bản ghi cụ thể trong bảng hoặc biểu mẫu bằng cách sử dụng tùy chọn Tìm .

Ảnh Ribbon Access

Đây là một lựa chọn hiệu quả để tìm một bản ghi cụ thể khi bản ghi mà bạn muốn xác định các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như thuật ngữ tìm kiếm và các toán tử so sánh, chẳng hạn như "bằng" hoặc "chứa".

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng hộp thoại Tìm và thay thế nếu bảng hoặc biểu mẫu hiện đang hiển thị dữ liệu. Điều này đúng ngay cả khi không có bản ghi có thể nhìn thấy được vì một bộ lọc đã được áp dụng.

 1. Mở bảng hoặc biểu mẫu, rồi bấm vào trường mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm Tìm , bấm Tìm.

  Hộp thoại Tìm và thay thế xuất hiện, với tab Tìm được chọn.

  Hộp thoại Tìm và Thay thế

 3. Trong hộp Tìm gì, hãy nhập giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.

 4. Để thay đổi trường mà bạn muốn tìm kiếm hoặc tìm kiếm toàn bộ bảng cơ bản, hãy bấm vào tùy chọn thích hợp trong danh sách Tìm kiếm.

  Mẹo: Danh sách khớp đại diện cho toán tử so sánh của bạn (chẳng hạn như "bằng" hoặc "chứa"). Để mở rộng tìm kiếm của bạn, trong danh sách khớp , hãy bấm vào bất kỳ phần nào của trường.

 5. Trong danh sách Tìm kiếm, chọn Tất cả, rồi bấm vào Tìm tiếp.

 6. Khi mục mà bạn đang tìm kiếm được tô sáng, hãy bấm hủy bỏ trong hộp thoại Tìm và thay thế để đóng hộp thoại. Các bản ghi khớp với các điều kiện của bạn được tô sáng

Đầu Trang

Lọc để hiển thị các bản ghi cụ thể

Bạn có thể lọc để xem số lượng các bản ghi có giới hạn khi bạn muốn chỉ xem các bản ghi đáp ứng các tiêu chí cụ thể và các toán tử so sánh. Ví dụ, để nhanh chóng thu hẹp các bản ghi được hiển thị, hãy bấm chuột phải vào một trường có giá trị mà bạn muốn khớp, rồi chọn bằng, không bằng, chứahoặc không chứa ở phía dưới cùng của menu lối tắt. Một bộ lọc có thể được bật hoặc tắt, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các dạng xem đã lọc và chưa được lọc của cùng một dữ liệu. Không giống như tìm kiếm, một bộ lọc chỉ giới hạn trong số các bản ghi được Hiển thị.

 1. Để áp dụng bộ lọc dựa trên vùng chọn, hãy mở bảng hoặc biểu mẫu.

 2. Để đảm bảo bảng hoặc biểu mẫu chưa được lọc, trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm nâng cao, rồi bấm xóa tất cả bộ lọc, nếu lệnh đó sẵn dùng.

 3. Dẫn hướng đến bản ghi có chứa giá trị mà bạn muốn sử dụng như một phần của bộ lọc, rồi bấm vào bên trong cột (trong dạng xem biểu dữ liệu) hoặc điều khiển (trong biểu mẫu, báo cáo hoặc dạng xem bố trí). Để lọc dựa trên một vùng chọn một phần, hãy chọn chỉ các ký tự bạn muốn.

 4. Trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm vào lựa chọn, rồi bấm vào bộ lọc bạn muốn áp dụng.

 5. Để lọc các trường khác dựa trên lựa chọn, lặp lại bước 3 và 4.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×