Tìm các ô có quy tắc hợp lệ dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tìm tất cả các ô với kiểm soát dữ liệu

 1. Trên menu sửa , bấm Đến.

 2. Bấm Đặc biệt.

 3. Chọn Kiểm soát dữ liệu, sau đó chọn tất cả.

 4. Bấm OK.

  Các ô có chứa kiểm soát dữ liệu được chọn.

Tìm các ô có các quy tắc hợp lệ cùng với một ô khác

 1. Chọn một ô có kiểm soát dữ liệu bạn muốn tìm.

 2. Trên menu sửa , bấm Đến.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Chọn Kiểm soát dữ liệu, sau đó chọn cùng.

 5. Bấm OK.

  Các ô có chứa cùng kiểm tra dữ liệu dưới dạng ô bạn đã chọn được chọn.

Xem thêm

Áp dụng kiểm soát dữ liệu cho ô

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×