Bỏ qua để tới nội dung chính
Tìm các bài viết trợ giúp trong nhóm

Tìm các bài viết trợ giúp trong nhóm

Để truy nhập trợ giúp, hãy bấm Trợ giúp Nút Trợ giúp ở bên trái của ứng dụng, sau đó chọn chủ đề, đào tạo hoặc có gì mới. Tìm kiếm chủ đề mà bạn muốn hoặc sử dụng các tab ở trên cùng để duyệt. 

Để sử dụng trợ giúp trên web, hãy đi tới Trung tâm tìm trợ giúp & nhóm Microsoft.

Gõ nhẹ thêm Nút Thêm > thiết đặt > trợ giúp và phản hồi > Trợ giúp. Điều này sẽ đưa bạn đến mục Trợ giúp & Trung tâm tìm hiểu về nhóm Microsoft. Tìm kiếm chủ đề bạn muốn hoặc dùng các thể loại và các câu chuyện nổi bật để duyệt.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×