We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Tìm hiểu cách chạy cuộc họp hiệu quả bằng cách sử dụng ứng dụng Microsoft 365

Bắt đầu bằng việc tìm hiểu về các loại cuộc họp và cách quyết định khi cuộc họp họp thực sự cần thiết và khi thay thế là một lựa chọn tốt để giúp bạn quản lý thời gian và giữ cho các dự án của bạn di chuyển về phía trước.

Tìm hiểu thêm về các loại cuộc họp

Có ba loại hình cơ bản của cuộc họp – trong-người, cả từ xa và hỗn hợp. Tìm hiểu các loại cuộc họp sẽ giúp bạn quyết định về kiểu cộng tác và công cụ cuộc họp cần sử dụng và khi nào dùng chúng.

 • Trong một người – tất cả người dự đều nằm trong cùng một vị trí vật lý trong cuộc họp

 • Tất cả-từ xa – không người tham gia nằm trong cùng một vị trí vật lý trong cuộc họp

 • Kết hợp – một số người dự nằm trong cùng một vị trí vật lý trong cuộc họp và một số không

Quyết định khi nào để họp, gửi email hoặc trò chuyện

Việc xem xét quan trọng nhất đối với các cuộc họp hiệu quả là nếu cần một cuộc họp. Tìm hiểu thêm về thời điểm tốt nhất để có một cuộc họp, gửi email hoặc trò chuyện nhanh trong nhóm Microsoft.

Hình ảnh của sơ đồ hiển thị các biểu tượng email, trò chuyện và cuộc họp

Trò chuyện

Email

Cuộc họp

Khi bạn cần một câu trả lời nhanh nhưng không phải tất cả các thành viên nhóm đều sẵn dùng hoặc ở cùng một vị trí.

Khi bạn không cần phản hồi, bạn muốn chia sẻ bản Cập Nhật hoặc cần đến một nhóm lớn người.

Khi bạn cần động não hoặc nói về những đối tượng phức tạp hoặc cảm xúc.

 • Đặt câu hỏi nhanh

 • Chia sẻ phản hồi hoặc kiểm tra

 • Cập nhật các nhóm nhỏ về trạng thái

 • Chia sẻ tệp và thông tin

 • Để thông báo cho người khác, đặc biệt là các nhóm lớn của mọi người

 • Cung cấp bản cập nhật trạng thái

 • Khi không có phản hồi nào được yêu cầu

 • Các chủ đề phức tạp

 • Chủ đề cảm xúc

 • Mong muốn xây dựng mối quan hệ giao tiếp

Tiếp theo

Lên lịch các cuộc họp hiệu quả

Lập kế hoạch và dẫn đầu cuộc họp có hiệu quả

Giảm hoặc thay thế các cuộc họp bằng phương pháp cộng tác không đồng bộ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×