Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Tìm hiểu khi đăng ký Microsoft 365 hết hạn

Dưới đây là cách kiểm tra thời điểm đăng ký Microsoft 365 Family hoặc Microsoft 365 Personal của bạn hết hạn.

Kiểm tra trạng thái hết hạn của bạn

  1. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.

  2. Nếu được nhắc, hãy chọn đăng nhập và nhập email và mật khẩu của tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Microsoft 365 của bạn.

  3. Xem lại các chi tiết bên dưới đầu đề Dịch vụ & đăng ký.

    • Nếu bạn thấy một mũi tên hình tròn thì đăng ký của bạn được thiết lập để thanh toán định kỳ, trừ khi bạn tắt tính năng thanh toán định kỳ hoặc hủy bỏ đăng ký trước hạn. Thông tin lần tính phí tiếp theo sẽ hiển thị cho bạn thời điểm bạn sẽ bị tính phí tiếp theo, cùng số tiền.

    • Nếu bạn thấy Hết hạn vào [ngày] thì đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày đó, trừ khi bạn gia hạn.

Xem Thêm

Gia hạn Microsoft 365

Bật hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho gia đình Microsoft 365

Hủy bỏhttps://support.microsoft.com/help/4027815đăng ký Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×