Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu Hoạt động trong Teams

Thông tin cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Hoạt Nút Hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu Hoạt động, bản tóm tắt về mọi thứ đã xảy ra trong các kênh trong danh sách nhóm của bạn. Chọn Bộ lọc ở góc trên bên phải của nguồn cấp để hiển thị các loại thư cụ thể như tin nhắn chưa đọc, @mentions, trả lời và thích.

Để biết cụ thể hơn về một nguồn cấp dữ liệu, đi đến menu Nguồn cấp dữ liệu, rồi chọn Hoạt động của tôi. Bạn sẽ nhận được danh sách tất cả mọi thứ bạn đã thực hiện gần đây trong Teams. 

Nguồn cấp dữ liệu trò chuyện và bộ lọc

Khi xuất hiện một vòng tròn màu đỏ bên cạnh Nút Hoạt độngHoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo —chẳng hạn như biểu tượng @mention lời — trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Những thông báo này vẫn ở trong nguồn cấp dữ liệu của bạn trong 30 ngày. Sau khi đăng ký hết hạn và không còn hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Lưu ý: Một cách khác để kiểm tra thông báo là sử dụng hộp lệnh ở phía trên cùng của Teams.

  • Nhập /chưa đọc để xem thông báo kênh chưa đọc của bạn.

  • Nhập /đề cập để xem tất cả các chủ đề @mentions.

Ký hiệu nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chúng tôi đã đính kèm các biểu tượng duy nhất cho các loại thông báo khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Theo cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp dữ liệu của mình và đặt ưu tiên dựa trên những điều sau đây:

Nút Đề cập đến

@mentions cụ thể cho bạn.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm bạn đang tham gia.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập trong các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút Trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút Thích

Các bài đăng bạn thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào một nhóm.

Nút chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được tạo thành chủ sở hữu nhóm.

Nút thịnh hành

Các bài đăng thịnh hành.

Nút Mục Nguồn cấp được Đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Thông tin cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Hoạt động Nút Hoạt động xem nguồn cấp dữ liệu Hoạt động, bản tóm tắt về mọi thứ đã xảy ra trong các kênh nhóm mà bạn theo dõi. Bạn cũng có thể chọn Bộ lọc Nút Lọc để chỉ hiển thị một số loại thư nhất định, như thư chưa đọc, @đề cập đến, trả lời và lượt thích.

Khi xuất hiện một vòng tròn đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo, chẳng hạn như một @đề cập đến hoặc câu trả lời mà bạn có thể thấy trong nguồn cấp dữ liệu của mình.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Để biết cụ thể hơn về một nguồn cấp dữ liệu, đi đến menu Nguồn cấp dữ liệu, rồi chọn Hoạt động của tôi. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả những hoạt động bạn thực hiện gần đây trong Teams.

Ký hiệu nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chúng tôi đã đính kèm các biểu tượng duy nhất cho các loại thông báo khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Theo cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp dữ liệu của mình và đặt ưu tiên dựa trên những điều sau đây:

Nút Đề cập đến

@mentions cụ thể cho bạn.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm bạn đang tham gia.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập trong các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút Trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút Thích

Các bài đăng bạn thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào một nhóm.

Nút chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được tạo thành chủ sở hữu nhóm.

Nút thịnh hành

Các bài đăng thịnh hành.

Nút Mục Nguồn cấp được Đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×