Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu Hoạt động trong Teams

Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu Hoạt động trong Teams

Cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Nút Hoạt động hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, tóm tắt tất cả mọi thứ đã xảy ra trong danh sách nhóm của bạn. Chọn bộ lọc Nút Bộ lọc ở góc trên cùng bên phải của nguồn cấp để hiện các loại thư cụ thể như các thư chưa đọc, @mentions, trả lời và thích.

Khi một vòng tròn màu đỏ xuất hiện bên cạnh hoạt động Nút Hoạt động , bạn có một thông báo — chẳng hạn như @mention hoặc trả lời — trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Những thông báo này vẫn duy trì trong nguồn cấp của bạn trong 14 ngày. Sau khi họ hết hạn và không còn hiển thị trong nguồn cấp của bạn.

Lưu ý: Một cách khác để kiểm tra thông báo của bạn là sử dụng hộp lệnh ở đầu nhóm.

  • Nhập /chưa đọc để xem thông báo kênh chưa đọc của bạn.

  • Nhập /đề cập để xem tất cả các @mentions của bạn.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Để biết cụ thể hơn về một nguồn cấp dữ liệu, đi đến menu Nguồn cấp dữ liệu, rồi chọn Hoạt động của tôi. Bạn sẽ nhận được danh sách tất cả mọi thứ bạn đã được lên đến gần đây trong các nhóm.

Ký hiệu nguồn cấp hoạt động

Chúng tôi đính kèm các ký hiệu độc đáo cho các kiểu thông báo khác nhau trong nguồn cấp của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp và ưu tiên của bạn dựa trên các tùy chọn sau:

Nút đề cập đến

@mentions bạn đặc biệt.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm bạn đang sử dụng.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập đến trong các nhóm bạn đang dùng.

Nút trả lời

Trả lời cho bài đăng của bạn.

Nút thích

Bài đăng mà bạn thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào nhóm.

Nút chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được thực hiện là chủ sở hữu nhóm.

Nút xu hướng

Bài đăng xu hướng.

Nút mục nguồn cấp được đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Nút Hoạt động hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, tóm tắt tất cả mọi thứ đã xảy ra trong các kênh Nhóm bạn theo dõi. Bạn cũng có thể chọn Bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị một số loại thư nhất định, như thư chưa đọc, @đề cập đến, trả lời và lượt thích.

Khi xuất hiện một vòng tròn đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động , bạn sẽ nhận được thông báo, như một @đề cập đến hoặc thư trả lời mà bạn có thể thấy trong nguồn cấp dữ liệu.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Để biết cụ thể hơn về một nguồn cấp dữ liệu, đi đến menu Nguồn cấp dữ liệu, rồi chọn Hoạt động của tôi. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả những hoạt động bạn thực hiện gần đây trong Teams.

Ký hiệu nguồn cấp hoạt động

Chúng tôi đính kèm các ký hiệu độc đáo cho các kiểu thông báo khác nhau trong nguồn cấp của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp và ưu tiên của bạn dựa trên các tùy chọn sau:

Nút đề cập đến

@mentions bạn đặc biệt.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm bạn đang sử dụng.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập đến trong các nhóm bạn đang dùng.

Nút trả lời

Trả lời cho bài đăng của bạn.

Nút thích

Bài đăng mà bạn thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào nhóm.

Nút chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được thực hiện là chủ sở hữu nhóm.

Nút xu hướng

Bài đăng xu hướng.

Nút mục nguồn cấp được đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×