Tìm hiểu về nhóm và kênh

Tìm hiểu về nhóm và kênh

Nhóm là một nhóm người tụ họp để làm việc gì đó lớn trong tổ chức của bạn. Thỉnh thoảng đó là toàn bộ tổ chức.

Các nhóm được tạo thành từ các kênh, là các cuộc hội thoại giữa bạn và các đồng đội của mình. Mỗi kênh được dành riêng cho một chủ đề, bộ phận hoặc dự án cụ thể.

Hình ảnh của danh sách các kênh trong một nhóm

Ví dụ: nhóm Northwind Traders có kênh Chung, Tiếp thị, Tổng quan và 35 kênh khác. Tất cả các cuộc hội thoại, cuộc họp, tệp và ứng dụng trong kênh Tiếp thị đều liên quan đến tiếp thị và tất cả mọi thứ trong kênh này đều hiển thị cho tất cả mọi người trong nhóm Northwind Traders.

Kênh là nơi công việc thực sự được thực hiện—nơi các cuộc trò chuyện văn bản, âm thanh và video mở cho cả nhóm xảy ra, nơi tệp được chia sẻ, và nơi ứng dụng được thêm vào..

Trong khi cuộc hội thoại kênh là công khai, các cuộc trò chuyện chỉ giữa bạn và người khác (hoặc một nhóm người). Hãy nghĩ chúng như tin nhắn tức thời trong Skype for Business hoặc các ứng dụng nhắn tin khác.

FYI — nếu bạn đang làm việc trong nhóm ngoại tuyến, hoặc trên một mạng lưới băng thông thấp, bạn sẽ có thể chuyển đổi giữa các cuộc trò chuyện và kênh và tiếp tục hoạt động. Bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ từ lần gần nhất, chúng tôi đã có thể đồng bộ với mạng của bạn và chúng tôi sẽ thêm các thư ở dạng băng thông cho phép. 

Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm toàn tổ chức tự động thêm tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Nhóm là một nhóm người tụ họp để làm việc gì đó lớn trong tổ chức của bạn. Thỉnh thoảng đó là toàn bộ tổ chức.

Các nhóm được tạo thành từ các kênh, là các cuộc hội thoại giữa bạn và các đồng đội của mình. Mỗi kênh được dành riêng cho một chủ đề, bộ phận hoặc dự án cụ thể.

Ví dụ: nhóm Northwind Traders có kênh Chung, Tiếp thị, Tổng quan và 35 kênh khác. Tất cả các cuộc hội thoại, cuộc họp, tệp và ứng dụng trong kênh Tiếp thị đều liên quan đến tiếp thị và tất cả mọi thứ trong kênh này đều hiển thị cho tất cả mọi người trong nhóm Northwind Traders.

Kênh là nơi công việc thực sự được thực hiện—nơi các cuộc trò chuyện văn bản, âm thanh và video mở cho cả nhóm xảy ra, nơi tệp được chia sẻ, và nơi ứng dụng được thêm vào..

Trong khi cuộc hội thoại kênh là công khai, các cuộc trò chuyện chỉ giữa bạn và người khác (hoặc một nhóm người). Hãy nghĩ chúng như tin nhắn tức thời trong Skype for Business hoặc các ứng dụng nhắn tin khác.

Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm toàn tổ chức tự động thêm tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×