Tìm hiểu về tương đương với SSO ứng dụng Web sản phẩm SharePoint 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để biết thông tin về cách cấu hình xác thực đơn đăng trên (SSO) web đối với máy chủ SharePoint, hãy xem cấu hình Web SSO xác thực bằng cách dùng ADFS (Office SharePoint Server). Để tìm hiểu cách để lưu trữ thông tin đăng nhập trong lưu trữ bảo mật, hãy xem cấu hình các lưu trữ dịch vụ bảo mật trong SharePoint 2013làm thế nào để: sử dụng lưu trữ dịch vụ bảo mật để kết nối với hệ thống bên ngoài.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×