Tìm kiếm, Mẹo Thư và Rảnh/Bận không hoạt động đối với một số người dùng Office 365

Cập nhật gần nhất: 01/05/2018

SỰ CỐ

Có thể bạn không tìm kiếm được hoặc không thấy được Mẹo Thư hay Rảnh/Bận.

Khi xem Rảnh/Bận, bạn có thể thấy lỗi:

"Không truy xuất được thông tin rảnh/bận nào. Không thể xác định vị trí máy chủ của bạn."

Sự cố này xảy ra trên Bản dựng 8420.xxxx trở lên. Một thay đổi gần đây của Outlook 2016 ảnh hưởng đến Tác nhân người dùng gây ra sự cố với tính năng Exchange EWSAllowOutlook.

Tác nhân thay đổi từ:

Tác nhân người dùng: Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; Microsoft Outlook 16.0.8201; Pro)

Thành:

Tác nhân người dùng: Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; MAPI 16.0.8528; Pro)

Lưu ý: EWSAllowOutlook tìm kiếm "Microsoft Outlook" chứ không phải "MAPI". Tác động với máy chủ Exchange được đặt cấu hình với EWSAllowOutlook sẽ không cho phép Outlook sử dụng EWS. Điều này sẽ biểu hiện dưới dạng lỗi 403 trả về máy khách. Điều này sẽ làm ngắt EWS và REST.

Sự cố này đã được khắc phục trong Phiên bản 1804 (Bản dựng 9226.2114) trở lên trong Kênh hàng tháng. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook, rồi chọn Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Đối với Kênh nửa năm một lần, bản sửa lỗi được dự kiến sẽ phát hành vào 08/05/2018, trong các Bản dựng 8431.2250 trở lên. Trong lúc này, bạn có thể sử dụng giải pháp thay thế sau:

Trên máy chủ Exchange, hãy sử dụng các lệnh ghép ngắn dưới đây làm giải pháp thay thế cho sự cố:

Lưu ý: Bạn sẽ cần sử dụng PowerShell để chạy những lệnh này. Để biết thêm thông tin, xem mục Kết nối với Exchange Online PowerShell.

  • Nếu cài đặt này là cho mỗi người dùng, hãy sử dụng lệnh sau: Set-CASMailbox user -EwsAllowList @{add="*MAPI*"}

    Để xác nhận đã áp dụng cài đặt, hãy chạy lệnh sau: get-casmailbox user | fl *ews*

  • Nếu cài đặt ở mức tổ chức, hãy sử dụng lệnh sau: Set-OrganizationConfig -EwsAllowList @{add="*MAPI*"}

    Để xác nhận đã áp dụng cài đặt, hãy chạy lệnh sau: get-organizationconfig | fl *ews*

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Outlook UserVoice

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong Outlook cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×