Tìm kiếm trong danh sách trường PivotTable ở Excel để Windows

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các trường mà bạn đang tìm kiếm trong danh sách trường dài mà không cần cuộn, bằng cách sử dụng tìm kiếm mới trong chức năng PivotTable. 

  1. Bấm vào PivotTable có các trường bạn muốn tìm kiếm.

  2. Trong ngăn Trường PivotTable, nhập tên trường cần tìm.

    Hộp tìm kiếm trong hộp trường PivotTable

    Bây giờ trường bạn đang tìm kiếm sẽ hiển thị ở đầu danh sách.

    Ngăn trường PivotTable hiển thị kết quả của một tìm kiếm

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính Sắp

PivotTable

trong PivotTable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×