Tìm mẫu bản tin trong Publisher

Khi bạn cài đặt Publisher, bạn cũng sẽ nhận được một vài mẫu bản tin mà bạn có thể sử dụng.

Để tìm mẫu bản tin tích hợp sẵn:

  1. Bấm Tệp > Mới.

  2. Từ màn hình mới , chọn dựng sẵn.

    Trang mẫu Publisher 2013.

  3. Cuộn xuống danh sách các thể loại để tìm bản tin.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×