Tìm nội dung bằng cách dùng tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn tạo một truy vấn cụ thể hơn, bạn có thể muốn dùng tìm kiếm nâng cao. Bằng cách dùng tìm kiếm nâng cao bạn có thể chọn để hiển thị hoặc loại trừ các kết quả bao gồm một số từ, lọc kết quả tìm kiếm bằng ngôn ngữ hoặc kiểu, và tìm kiếm nội dung thuộc tính. Một nhược điểm của việc sử dụng tìm kiếm nâng cao là bằng cách sử dụng quá nhiều tham số hoặc hạn chế truy vấn có thể làm chậm hiệu suất. Giống như với bất kỳ truy vấn tìm kiếm, sử dụng như số từ hoặc hạn chế càng tốt để mở rộng các kết quả và sau đó có thể thu hẹp kết quả bằng tinh chỉnh chúng.

 1. Để hiển thị trang tìm kiếm nâng cao, bấm vào nâng cao , bên cạnh hộp Tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trên một trang Trung tâm tìm kiếm.

 2. Dưới Tìm tài liệu với, nhập từ hoặc cụm từ trong các trường được hiển thị trong hình minh họa sau đây. Bạn có thể chọn để khớp với mỗi từ word một lần, một cụm từ chính xác, hoặc để loại trừ các kết quả bao gồm một số từ.

  Hộp văn bản nơi bạn có thể nhập từ khóa để tìm tài liệu chứa tất cả các từ, từ chính xác, từ bất kỳ hoặc không có từ đã xác định

 3. Để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn bằng ngôn ngữ, hãy chọn một hoặc nhiều hộp kiểm bên cạnh chỉ cho ngôn ngữ.

  Các hộp kiểm ngôn ngữ cho tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha

 4. Để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn bằng định dạng tài liệu, hãy bấm Tùy chọn từ danh sách loại kết quả .

  Các lựa chọn kết quả bao gồm Tất cả Kết quả, Tài liệu, Tài liệu Word, Tài liệu Excel và Bản trình bày PowerPoint

 5. Để tìm nội dung được đánh dấu với giá trị nhất định, hãy dùng trường bên cạnh đầu đề Nơi các thuộc tính. Bấm thuộc tính từ danh sách Chọn thuộc tính , chọn toán tử lô-gic và nhập một giá trị mà bạn muốn tìm kiếm. Bấm Thêm thuộc tính để tìm kiếm trên nhiều hơn một thuộc tính, hoặc trên các giá trị khác cho cùng một thuộc tính. Trong ví dụ sau, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị mục biên soạn bởi Mike Smith chứa thuật ngữ "Ngân sách" trong hộp tên.

  Chọn thuộc tính và toán tử từ các tùy chọn thả xuống

 6. Bấm Tìm kiếm để hiển thị kết quả tìm kiếm của bạn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×