Tìm sổ ghi chép nhân viên của tôi

Tìm sổ ghi chép nhân viên của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể mở sổ tay nhân viên của bạn trên bất kỳ thiết bị nào bằng cách dùng OneNote hoặc OneDrive.

Nhân viên mở sổ ghi chép trong OneNote

 1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

 2. Chọn OneNote.

 3. Nếu đây là một sổ ghi chép nhân viên bạn sở hữu, sổ ghi chép của bạn sẽ được liệt kê bên dưới sổ ghi chép của tôi.
  Sổ tay nhân viên trong của bạn phần sổ ghi chép của tôi trên OneNote trực tuyến
  Nếu sổ ghi chép đã được chia sẻ với bạn, hãy chọn chia sẻ với tôi để xem sổ tay nhân viên. 
  Sổ tay nhân viên chia sẻ với tôi

 4. Chọn sổ ghi chép theo tên. Để mở sổ ghi chép này trong ứng dụng OneNote trên máy tính của bạn, hãy chọn mở trong OneNote. 

Tìm sổ ghi chép nhân viên trong OneDrive

 1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

 2. Chọn OneDrive.

 3. Chọn Sổ tay nhân viên vào dạng xem sổ ghi chép bạn đã tạo.
  Nhân viên mở sổ ghi chép từ OneNote trực tuyến.
  Nếu sổ ghi chép đã được chia sẻ với bạn, hãy chọn chia sẻ với tôi để xem sổ ghi chép nhân viên của bạn.

  Dạng xem sổ ghi chép chia sẻ với tôi từ trục trực tuyến

 4. Chọn sổ ghi chép theo tên.

Tìm hiểu thêm

Nhận thêm trợ giúp với việc đăng nhập vào tài khoản của bạn và tìm sổ ghi chép OneNote.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×