Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive

Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive

Ứng dụng năng suất, 1 TB OneDrive và bảo mật nâng cao.

Nhận một tháng miễn phí

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm các tệp trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, bạn có thể đọc về việc tìm tệp trong OneDrive cho Android, iOShoặc Windows Phone.

Nếu bạn đã mất các tệp hoặc thư mục trên máy tính của mình, có một vài cách để tìm kiếm, hoặc khôi phục, tệp của bạn. 

Chọn phiên bản OneDrive của bạn từ một trong các tab dưới đây:

Cách tìm tệp

Bạn sẽ tìm thấy trợ giúp dưới đây trong các phần sau đây:

Tìm kiếm các tệp của bạn trên OneDrive.com

Nếu bạn cần tìm kiếm tất cả các tệp và thư mục, nhưng bạn có các tệp theo yêu cầu được bật hoặc bạn chỉ đồng bộ các thư mục nhất định, bạn có thể thực hiện tìm kiếm trực tuyến của mình.

 1. Đăng nhập vào OneDrive trang web tại https://www.onedrive.com.

 2. Sử dụng tính năng Tìm kiếm mọi thứ để tìm tệp của bạn. Bạn có thể tìm kiếm một tệp theo tên hoặc bạn có thể cuộn qua danh sách các tệp Hiển thị.

  Tìm kiếm mọi lựa chọn trong OneDrive

  Lưu ý: Các tệp trong Vault cá nhân của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Vault cá nhân của bạn là một vị trí trong nền tảng điện toán đám mây được bảo vệ bởi xác minh danh tính và nó chỉ sẵn có cho các gói nhà và cá nhân. Nếu bạn có ứng dụng này, bạn sẽ thấy nó trong thư mục tệp OneDrive của mình .

Tìm trong Thùng rác.

 1. Ở bên trái của trang, chọn thùng rác.

  Lựa chọn Thùng rác trong OneDrive

 2. Nếu bạn tìm được mục cần tìm, hãy chọn mục rồi bấm vào Khôi phục ở trên đầu trang. Nếu bạn không thể tìm thấy mục trong danh sách dài, bạn có thể chọn khôi phục tất cả các mục ở đầu trang.

  Lưu ý: Các tệp bị xóa khỏi Vault cá nhân của bạn chỉ hiển thị trong thùng rác nếu kho cá nhân của bạn được mở khóa trước khi bạn kiểm tra thùng rác. Bạn có thể mở khóa Vault cá nhân và xem những mục này nếu bạn chọn Hiển thị các mục Vault cá nhân trong thùng rác. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thì kho cá nhân của bạn có thể đã được mở khóa.

  Dạng xem thùng rác OneDrive Hiển thị tùy chọn ' Hiển thị các mục của Vault cá nhân '

 3. người đăng kýMicrosoft 365 có thể khôi phục toàn bộ OneDrive thời gian trước đó. Bạn có thể sử dụng khôi phục tệp để hoàn tác tất cả các hành động xảy ra trên cả hai tệp và thư mục trong vòng 30 ngày qua. Tìm hiểu thêm về việc Khôi phục OneDrive của bạn.

Nếu bạn xóa nội dung nào đó từ thùng rác, người quản trị của bạn có thể khôi phục được điều gì đó. Xem quản lý thùng rác của một site SharePoint.

Kiểm tra các tệp trong Vault cá nhân của bạn

Các tệp từ Vault cá nhân của bạn không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của bạn để bạn có thể muốn xác nhận rằng tệp bị thiếu của bạn không có trong kho cá nhân của bạn.

Để mở khóa Vault cá nhân và xem mục ở đó, hãy chọn Hiển thị các mục Vault cá nhân trong thùng rác. Nếu bạn không nhìn thấy lệnh, thì kho cá nhân của bạn đã được mở khóa.

Dạng xem thùng rác OneDrive Hiển thị tùy chọn ' Hiển thị các mục của Vault cá nhân '

Tìm kiếm các tệp của bạn trên một tài khoản Microsoft khác

Nếu bạn không thể tìm thấy tệp bạn đã xóa, hãy kiểm tra xem bạn đã đăng nhập đúng Tài khoản Microsoft — tệp của bạn có thể an toàn trên một OneDrive khác hay không.

Nếu bạn là người dùng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể đã vô tình lưu tệp vào tài khoản doanh nghiệp thay vì tài khoản cá nhân của bạn. Để kiểm tra các tệp trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy xem lại tab OneDrive cho cơ quan hoặc trường học gần phía trên cùng của bài viết này.

Bạn có sử dụng máy tính hoặc tài khoản của người khác khi lưu tệp không? Nếu có, hãy đăng xuất OneDrive của bạn và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp của mình

Tệp của bạn có thể chưa được đồng bộ. Các tệp được lưu với Office 2016 tải lên OneDrive trước, sau đó đồng bộ hóa với PC cục bộ của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố khi đồng bộ các tệp Office thì có thể hệ thống bộ đệm ẩn Tải lên trong Office đang can thiệp vào việc đồng bộ OneDrive. Tệp của bạn có thể chưa được đồng bộ. Để tìm hiểu cách khắc phục sự cố về đồng bộ, hãy xem khắc phục sự cố đồng bộ OneDrive.

Nếu bạn có thiết bị iOS có ảnh được tối ưu hóa cho iCloud, các bức ảnh không được lưu trữ trên thiết bị và không thể tải lên OneDrive. Để tắt tính năng tối ưu hóa iCloud trên thiết bị chạy iOS của bạn, hãy gõ nhẹ vào thiết đặt > icloud > ảnh và xóa dung lượng lưu trữ tối ưu hóa.

Lưu ý: Nếu tài khoản OneDrive không hoạt động trong hai năm, các tệp có thể đã bị xóa.

Bước tiếp theo

Nếu các tệp không được tìm thấy trong tìm kiếm hoặc trong thùng rác OneDrive, họ sẽ không thể truy xuất được. Để yêu cầu một người từ bộ phận hỗ trợ điều tra, vui lòng cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên của các tệp hoặc thư mục mà bạn đang tìm cách tìm kiếm. Nếu đó là tệp ảnh/video, hãy cho chúng tôi biết ngày bạn chụp/quay chúng.

 • Thời điểm tương đối khi bạn truy nhập tệp lần cuối và loại thiết bị (ví dụ: PC, thiết bị chạy Android, iPhone).

 • Đồng ý rằng chúng tôi có thể tìm kiếm lịch sử tệp của bạn.

Nếu bạn đã làm theo các bước trong bài viết này và vẫn cần trợ giúp, hãy gửi email cho nhóm hỗ trợ của OneDrive.

Cách tìm tệp

Bạn sẽ tìm thấy trợ giúp dưới đây trong các phần sau đây:

Tìm kiếm các tệp của bạn trên OneDrive trực tuyến

Nếu bạn cần tìm kiếm tất cả các tệp và thư mục, nhưng bạn có các tệp theo yêu cầu được bật hoặc bạn chỉ đồng bộ các thư mục nhất định, bạn có thể thực hiện tìm kiếm trực tuyến của mình.

 1. Đăng nhập vào Onedrive bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Sử dụng tính năng Tìm kiếm OneDrive để tìm tệp của bạn.

  OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến với thanh tìm kiếm ở phía trên cùng

Tìm trong Thùng rác.

 1. Ở bên trái của trang, chọn thùng rác.

  OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến hiển thị thùng rác trong menu bên trái

 2. Nếu bạn tìm được mục cần tìm, hãy chọn mục rồi bấm vào Khôi phục ở trên đầu trang. Nếu bạn không thể tìm thấy mục trong danh sách dài, bạn có thể chọn khôi phục tất cả các mục ở đầu trang.

 3. Người dùng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học có thể khôi phục toàn bộ OneDrive của họ về thời gian trước đó. Đi đến OneDriveThiết đặt trực tuyến của bạn để hoàn tác tất cả các hoạt động diễn ra trên cả tệp và thư mục trong vòng 30 ngày qua.

  Menu thiết đặt cho OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến với khôi phục được tô sáng

Tìm hiểu thêm về việc Khôi phục OneDrive của bạn.

Tìm tệp SharePointtrong OneDrive

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tìm tệp SharePoint và nhóm của bạn trong OneDrive cho công việc và trường học.

Tìm kiếm các tệp của bạn trên một tài khoản Microsoft khác

Nếu bạn không thể tìm thấy tệp bạn đã xóa, hãy kiểm tra xem bạn đã đăng nhập đúng Tài khoản Microsoft — tệp của bạn có thể an toàn trên một OneDrive khác hay không, chẳng hạn như tài khoản OneDrive cá nhân của bạn. Để kiểm tra, hãy đăng xuất OneDrive của bạn và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp của mình

Tệp của bạn có thể chưa được đồng bộ. Các tệp được lưu với Office 2016 tải lên OneDrive trước, sau đó đồng bộ hóa với PC cục bộ của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố khi đồng bộ các tệp Office thì có thể hệ thống bộ đệm ẩn Tải lên trong Office đang can thiệp vào việc đồng bộ OneDrive. Hãy thử tắt cài đặt liên quan trong cài đặt OneDrive.

Nếu bạn có thiết bị iOS có ảnh được tối ưu hóa cho iCloud, các bức ảnh không được lưu trữ trên thiết bị và không thể tải lên OneDrive. Để tắt tính năng tối ưu hóa iCloud trên thiết bị chạy iOS của bạn, hãy gõ nhẹ vào thiết đặt > icloud > ảnh và xóa dung lượng lưu trữ tối ưu hóa.

Bước tiếp theo

Nếu các tệp không được tìm thấy trong tìm kiếm hoặc trong thùng rác OneDrive, họ sẽ không thể truy xuất được. Để yêu cầu người quản trị CNTT của bạn hoặc một người từ bộ phận hỗ trợ điều tra, vui lòng cung cấp thông tin sau đây.

 • Tên của các tệp hoặc thư mục mà bạn đang tìm cách tìm kiếm. Nếu đó là tệp ảnh/video, hãy cho chúng tôi biết ngày bạn chụp/quay chúng.

 • Thời điểm tương đối khi bạn truy nhập tệp lần cuối và loại thiết bị (ví dụ: PC, thiết bị chạy Android, iPhone).

 • Đồng ý rằng chúng tôi có thể tìm kiếm lịch sử tệp của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Đi tới OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×