Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tìm thêm thông tin về bạn cùng nhóm trong Teams

Nếu bạn di chuột qua ảnh hồ sơ của một người cùng nhóm, bạn sẽ thấy một thẻ hồ sơ chứa các chi tiết của họ. Bắt đầu trò chuyện, gọi điện hoặc gửi email cho ai đó từ thẻ hồ sơ của họ.

Tìm thông tin

Để đặt thêm câu hỏi cụ thể về một người nào đó trong tổ chức của bạn, hãy sử Who. Who là bot có mục đích duy nhất là tìm kiếm thông tin về những người bạn làm việc cùng.

Nhập /who into the command box at the top of Teams to start asking questions such as "Who did I email yesterday about data storage?" or "Who is John Smith?"

Sử dụng lệnh Who trang

Việc đặt câu hỏi sẽ đưa bạn đến cuộc trò chuyện hai người với Who, vì vậy, hãy thoải mái xem câu trả lời của bạn và đặt câu hỏi theo dõi ở đó.

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

Trong kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của một người để xem thẻ hồ sơ của người đó. Từ cuộc trò chuyện, nhấn vào tên ở tiêu đề để xem chi tiết cuộc trò chuyện. Từ đó, nhấn vào ảnh hồ sơ của người này.

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

Trong cuộc trò chuyện hoặc kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của một người để xem thẻ hồ sơ của họ. Trong cuộc trò chuyện nhóm, nhấn vào Xem thêm Nút Thêm tùy chọn ở đầu trang để xem chi tiết cuộc trò chuyện. Từ đó, nhấn vào ảnh hồ sơ của người này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×