Tìm và cài đặt nội dung tải xuống của Microsoft từ Microsoft Store

Hầu hết các phần mềm mà bạn mua trực tiếp từ Microsoft, như Office, Windows và trò chơi Xbox đều có bản tải xuống kỹ thuật số để bạn có thể tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại. Sau khi mua phần mềm, bản tải xuống sẽ được hiển thị trong lịch sử đơn hàngcủa bạn. Để tìm một bản tải xuống cụ thể, hãy đăng nhập vào trang lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thực hiện việc mua hàng. tìm thấy phần mềm, rồi chọn khóa sản phẩm/cài đặt.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn tải xuống và cài đặt cho một sản phẩm cụ thể, hãy xem các phần sau.

 1. Đi đến Lịch sử đơn hàng, tìm kiếm Windows 10, rồi chọn Khóa sản phẩm/Cài đặt.

 2. Chọn Sao chép để sao chép khóa, rồi chọn Cài đặt.

 3. Chọn Tải xuống công cụ ngay bây giờ và làm theo hướng dẫn.

 4. Trình hướng dẫn sẽ giúp bạn thực hiện các bước cài đặt. Bạn có thể cài đặt Windows 10 trên PC hoặc Mac.

Xem thêm thông tin

Tìm ứng dụng và trò chơi bạn chưa tải xuống hoặc cài đặt trong Lịch sử đơn hàng của bạn.

Trên Windows 10

Để tìm ứng dụng và trò chơi trên PC của bạn:

 1. Trên thanh tác vụ, chọn biểu tượng Microsoft Store , rồi chọn Xem thêm thông tin phía trên ảnh tài khoản của bạn.

 2. Chọn Thư viện của Tôi. Bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào có biểu tượng Tải xuống  bên cạnh đều chưa được tải xuống. Chọn biểu tượng Tải xuống  để tải xuống và cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi.

Trên Xbox One

Để tìm trò chơi, ứng dụng, tiện ích bổ trợ hoặc gói nội dung bạn đã tải xuống nhưng chưa cài đặt:

 1. Nhấn nút Xbox  trên bộ điều khiển.

 2. Chọn Trò chơi & ứng dụng của tôi  > Sẵn sàng cài đặt.

 3. Chọn trò chơi, rồi chọn Cài đặt.

 4. Đối với các phần bổ trợ trò chơi không được cài đặt, chọn Trò chơi, chọn trò chơi, nhấn vào nút Menu và chọn Quản lý trò chơi.

 • Lưu ý

 • Nếu bạn gặp phải câu hỏi cụ thể về Fortnite, bạn có thể xem thêm thông tin trênFortnite.

Bạn đã mua Microsoft 365 trực tuyến trực tiếp từ Microsoft

Nếu bạn mua Microsoft 365 dưới dạng nội dung tải xuống kỹ thuật số từ chúng tôi thì sẽ không có khóa sản phẩm. Làm theo hướng dẫn để cài đặt.

 1. Chuyển đến Dịch vụ và gói đăng ký. Đăng nhập nếu được nhắc.

 2. Tìm sản phẩm Microsoft 365 bạn muốn mua, rồi chọn Cài đặt.

 3. Trình hướng dẫn sẽ cài đặt Office trong nền. Bạn có thể tiếp tục làm việc và thậm chí bắt đầu sử dụng Office trước khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhưng hãy đảm bảo PC vẫn hoạt động và luôn được kết nối.

Bạn cũng có thể cài đặt Microsoft 365 bằng cách chuyển đến email xác nhận cho đơn hàng và chọn Cài đặt Office.

Bạn đã mua Microsoft 365 dưới dạng thẻ trả trước từ một cửa hàng bán lẻ

Nếu bạn có thẻ trả trước chưa mở cho Microsoft 365, hãy làm theo hướng dẫn ở mặt sau của thẻ để biết khóa sản phẩm, đổi và cài đặt Microsoft 365.

Nếu bạn đã đổi Microsoft 365 từ thẻ trả trước, hãy làm theo hướng dẫn sau để cài đặt Office.

 1. Chuyển đến Dịch vụ và gói đăng ký. Đăng nhập nếu được nhắc.

 2. Tìm sản phẩm Microsoft 365 của bạn, rồi chọn Cài đặt.

 3. Trình hướng dẫn sẽ cài đặt Office trong nền. Bạn có thể tiếp tục làm việc và thậm chí bắt đầu sử dụng Office trước khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhưng hãy đảm bảo PC vẫn hoạt động và luôn được kết nối.

Xem thêm thông tin về việc cài đặt Office

Xem thêm thông tin về cách sử dụng khóa sản phẩm với Office

 1. Đi đến Lịch sử đơn hàng. Đăng nhập nếu được nhắc.

 2. Tìm Office 2016, chọn Khóa sản phẩm/cài đặt và làm theo hướng dẫn.

 3. Chọn Cài đặt Office và làm theo hướng dẫn.

 4. Trình hướng dẫn sẽ cài đặt Office trong nền. Bạn có thể tiếp tục làm việc và thậm chí bắt đầu sử dụng Office trước khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhưng hãy đảm bảo PC vẫn hoạt động và luôn được kết nối.

 5. Nếu cách trên không hiệu quả thì hãy chọn Cài đặt Office trong email xác nhận đơn hàng của bạn.

Xem thêm thông tin về việc cài đặt Office

Xem thêm thông tin về cách sử dụng khóa sản phẩm với Office

 1. Đi đến Lịch sử đơn hàng, tìm Visual Studio Professional 2017, rồi chọn Khóa sản phẩm/Cài đặt.

 2. Chọn Sao chép để sao chép khóa sản phẩm, rồi chọn Cài đặt.

 3. Visual Studio sẽ mở để cài đặt phần mềm. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xem thêm thông tin về việc cài đặt Visual Studio

 1. Đi đến Lịch sử đơn hàng, tìm Gói đăng ký Visual Studio, rồi chọn Khóa sản phẩm/Cài đặt.

 2. Chọn Sao chép để sao chép khóa sản phẩm, rồi chọn Cài đặt.

 3. Visual Studio sẽ mở Kích hoạt Visual Studio.

 4. Nhập mã thông báo kích hoạt gói đăng ký của bạn, rồi chọn Kích hoạt.

 5. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc sự cố nào, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ đăng ký Visual Studio.

Xem thêm thông tin về các gói đăng ký Visual Studio

Nếu bạn không thấy Khóa sản phẩm/Cài đặt cho sản phẩm của bạn trong Lịch sử đơn hàng, sau đây là một vài cách bạn nên thử:

 • Nếu bạn chỉ thấy Cài đặt, hãy chọn nút đó để bắt đầu tải xuống và cài đặt. Ứng dụng hoặc trò chơi có thể không có khóa sản phẩm.

 • Nếu bạn không thấy Cài đặt, hãy chọn tên sản phẩm. Việc này sẽ đưa bạn đến trang sản phẩm. Nếu nút được dán nhãn trước đây, bạn có thể mua được dán nhãn hiện đang cài đặt, hãy chọn tự động tải xuống và cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

 • Nếu bạn đã mua hộp phần mềm mà chúng tôi đã giao cho bạn, Lịch sử đơn hàng không thể lưu khóa sản phẩm cho đến khi bạn cài đặt phần mềm lần đầu. Làm theo hướng dẫn cài đặt kèm theo phần mềm được đóng hộp.

 • Một số ứng dụng hoặc trò chơi sẽ không lưu trữ khóa sản phẩm trong Lịch sử đơn hàng. Nếu khóa sản phẩm có trên thẻ hoặc mặt sau hộp, hãy giữ khóa sản phẩm đó ở nơi an toàn.

Thông tin liên quan

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×