Tính năng Ý tưởng trong Excel

QUANÝ tưởng làm cho phân tích dữ liệu đơn giản hơn, nhanh hơn và trực quan hơn, vì vậy chúng tôi đang đổi tên tính năng này để tô sáng điều này. Bạn có thể thấy những ý tưởng được đổi tên thành ý tưởng dữ liệu, phân tích dữ liệu hoặc phân tích dữ liệu khi chúng tôi tìm thấy đúng tên. Trong tất cả các trường hợp, trải nghiệm và chức năng giống nhau và vẫn đang căn chỉnh với cùng một quyền riêng tư và quy định cấp phép.

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Các ý tưởng trong Excel phân tích dữ liệu của bạn và cung cấp các tóm tắt trực quan cao cấp, xu hướng và mẫu hình.

Bạn có câu hỏi? Chúng tôi có thể trả lời nó!

Chỉ cần bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu, rồi bấm vào nút ý tưởng trên tab trang đầu. Tính năng Ý tưởng của Excel sẽ phân tích dữ liệu của bạn và trả về các hình ảnh trực quan thú vị liên quan đến dữ liệu trong ngăn tác vụ.

Nếu bạn quan tâm đến thông tin cụ thể hơn, bạn có thể nhập câu hỏi trong hộp truy vấn ở phía trên cùng của ngăn, rồi nhấn Enter. Những ý tưởng sẽ cung cấp câu trả lời với hình ảnh trực quan như bảng, biểu đồ hoặc Pivottable mà sau đó có thể được chèn vào sổ làm việc. 

Ảnh động hoạt hình bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch vụ ý tưởng của Excel.

Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá dữ liệu của mình, hoặc chỉ muốn biết những gì là có thể, các ý tưởng cũng cung cấp các câu hỏi được cá nhân hóa mà bạn có thể truy nhập bằng cách bấm vào hộp truy vấn. 

Thử các câu hỏi được đề xuất

Chỉ cần đặt câu hỏi của bạn

Bấm vào hộp văn bản ở phía trên cùng của ngăn ý tưởng và bạn sẽ thấy một danh sách các đề xuất dựa trên dữ liệu của bạn.

Những ý tưởng trong Excel sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi được đề xuất dựa trên phân tích dữ liệu của bạn.

Bạn cũng có thể nhập một câu hỏi cụ thể về dữ liệu của mình.

Các ý tưởng trong Excel trả lời câu hỏi về số lượng khóa hoặc mũ bảo hiểm đã được bán.

Lưu ý: 

Tùy chỉnh ý tưởng của bạn

Nếu bạn không có câu hỏi trong tâm trí, ngoài ngôn ngữ tự nhiên, phân tích ý tưởng và cung cấp các tóm tắt trực quan cao cấp, xu hướng và mẫu.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và thu hẹp các ý tưởng của bạn bằng cách chỉ chọn các trường mà bạn muốn xem. Khi bạn chọn các trường và cách tóm tắt chúng, các ý tưởng phân tích chỉ rằng dữ liệu tăng tốc quá trình và trình bày ít đề xuất được mục tiêu hơn. Ví dụ, bạn chỉ có thể muốn xem tổng doanh thu theo năm. Hoặc bạn có thể yêu cầu ý tưởng để hiển thị doanh số trung bình theo năm. 

Bấm vào trường nào bạn quan tâm nhất?

Ngăn ý tưởng với nối kết đến ngăn tùy chọn được tô sáng

Chọn các trường và cách tóm tắt dữ liệu của họ.

Ngăn tùy chọn với một số trường được chọn

Ý tưởng cung cấp ít hơn, đề xuất được mục tiêu nhiều hơn.

Ngăn ý tưởng Hiển thị các gợi ý tùy chỉnh

Lưu ý: Tùy chọn không phải là giá trị trong danh sách trường tham chiếu đến các trường không được tổng hợp bình thường hoặc trung bình. Ví dụ, bạn sẽ không tính tổng các năm Hiển thị, nhưng bạn có thể tính tổng các giá trị trong những năm Hiển thị. Nếu được sử dụng với một trường khác được tổng hợp hoặc trung bình, không phải là một giá trị hoạt động như nhãn hàng, nhưng nếu được sử dụng bởi chính nó, không phải là một giá trị đếm các giá trị duy nhất của trường đã chọn.

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Mẫu Bảng Excel

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo Bảng Excel, hãy bấm vào một vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi nhấn Ctrl+T.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

 3. Đối với những dữ liệu phức tạp hoặc dữ liệu lồng nhau, bạn có thể sử dụng Power Query để chuyển đổi các bảng có tiêu đề đa dòng hoặc chéo bảng.

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Ý tưởng hiện không hỗ trợ việc phân tích dữ liệu trên các ô 1.500.000. Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

 • Tính năng Ý tưởng không thể phân tích dữ liệu khi Excel đang ở chế độ tương thích (ví dụ: khi tệp có định dạng .xls). Trong thời gian này, hãy lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .xlsx, .xlsm hoặc xslb.

 • Các ô được phối cũng có thể là một thách thức đối với tính năng Ý tưởng. Nếu bạn đang tìm cách để căn giữa dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề báo cáo thì giải pháp thay thế là loại bỏ toàn bộ các ô được gộp, rồi định dạng ô bằng Căn giữa qua phần vùng chọn.  Nhấn Ctrl+1, rồi đi đến Căn chỉnh > Ngang > Căn giữa qua phần vùng chọn.

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Mẫu Bảng Excel

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo Bảng Excel, bấm vào một vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi nhấn LỆNH +T.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Ý tưởng hiện không hỗ trợ việc phân tích dữ liệu trên các ô 1.500.000. Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

 • Tính năng Ý tưởng không thể phân tích dữ liệu khi Excel đang ở chế độ tương thích (ví dụ: khi tệp có định dạng .xls). Trong thời gian này, hãy lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .xlsx, .xlsm hoặc xslb.

 • Các ô được phối cũng có thể là một thách thức đối với tính năng Ý tưởng. Nếu bạn đang tìm cách để căn giữa dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề báo cáo thì giải pháp thay thế là loại bỏ toàn bộ các ô được gộp, rồi định dạng ô bằng Căn giữa qua phần vùng chọn.  Nhấn Ctrl+1, rồi đi đến Căn chỉnh > Ngang > Căn giữa qua phần vùng chọn.

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Mẫu Bảng Excel

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo bảng Excel, hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi bấm vào bảng > trang đầu > định dạng dưới dạng bảng.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Ý tưởng hiện không hỗ trợ việc phân tích dữ liệu trên các ô 1.500.000. Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

Chúng tôi luôn cải thiện tính năng Ý tưởng

Ngay cả khi bạn không gặp bất kỳ sự cố nào như trên thì chúng tôi cũng có thể không tìm thấy đề xuất nào. Lý do là bởi chúng tôi hướng đến một tập hợp cụ thể gồm các lớp thông tin chuyên sâu mà không phải lúc nào dịch vụ cũng có thể tìm thấy. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc để mở rộng các loại hình phân tích được dịch vụ hỗ trợ.

Danh sách các loại hình phân tích hiện có như sau:

 • Thứ hạng: Xếp hạng và tô sáng mục lớn hơn đáng kể so với các mục còn lại.

Biểu đồ đường hiển thị Bảng lương với mức Chi tiêu cao hơn đáng kể

 • Xu hướng: Tô sáng khi một mẫu hình xu hướng ổn định xuất hiện trong một chuỗi thời gian của dữ liệu.

Biểu đồ đường hiển thị mức Chi tiêu tăng theo thời gian

 • Giá trị ngoại lệ: Tô sáng giá trị ngoại lệ trong chuỗi thời gian.

Biểu đồ điểm phân tán hiển thị các giá trị ngoại lệ

 • Đa số: Tìm các trường hợp với đa số của tổng giá trị có thể quy cho một yếu tố duy nhất.

Biểu đồ vành khuyên hiển thị Mọi người chiếm đa số mức Chi tiêu

Nếu bạn không nhận được bất kỳ kết quả nào, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi bằng cách đi tới Tệp > Phản hồi.

Because Ideas analyzes your data with artificial intelligence services, you might be concerned about your data security. You can read the Microsoft privacy statement for more details.

Ideas uses material from third-parties. Nếu bạn muốn đọc chi tiết, hãy xem thông tin cấp phép cho ý tưởng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×