Tính toán một tỷ suất tăng trưởng phức hợp hàng năm (CAGR)

Một tỷ suất tăng trưởng phức hợp hàng năm (CAGR) đo lãi suất trả về cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu chung — trong một giai đoạn đầu tư, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. CAGR còn được gọi là "mịn" tỷ suất trả về vì nó đo độ tăng trưởng của một khoản đầu tư như thể nó đã được phát triển với tốc độ ổn định trên cơ sở hàng năm. Để tính toán CAGR, hãy dùng hàm Xirr .

Ví dụ

Ví dụ về hàm XIRR

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs của các khoản đầu tư khác nhau, hãy đảm bảo rằng mỗi suất được tính toán trên cùng một kỳ hạn đầu tư.

Xem thêm

Hàm XIRR

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×