Tính toán tỷ lệ phần trăm

Tính toán tỷ lệ phần trăm

Đôi khi tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì chúng ta đã học ở trường. Hãy để Excel làm việc đó cho bạn – những công thức đơn giản có thể giúp bạn tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tỷ lệ chênh lệch giữa hai số.

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử công ty bạn đạt doanh thu $125.000 trong quý này và bạn cần tìm tỷ lệ phần trăm của $20.000 trong tổng này.

 1. Để xác định, hãy chia $20.000 cho $125.000. Đây là công thức trong ô C2: =B2/A2. Kết quả được hiện là 0,16 vì ô C2 không được định dạng là một tỷ lệ phần trăm.

  $125.000 trong ô A2, $20.000 trong ô B2 và 0,16 trong ô C3

 2. Để định dạng 0,16 là một tỷ lệ phần trăm (như vậy cũng sẽ loại bỏ số không) trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Tỷ lệ phần trăm.

  Nếu bạn đang dùng Excel dành cho web, hãy bấm vào trang chủExcel dành cho webđịnh dạng số > tỷ lệ phần trăm.

  Nút Tỷ lệ phần trăm trên tab Trang đầu

  Bây giờ chúng ta thấy rằng $20.000 là 16 % của $125.000.

  $125.000 trong ô a2, $20.000 trong ô b2 và 16% trong ô c2

  Mẹo: Định dạng chính là chìa khóa để có được đáp án thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tìm hiểu thêm trong hiển thị số dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Một công ty đạt doanh thu $485.000 năm 2011 và $598.634 năm 2012. Sự thay đổi giữa hai năm tính theo tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

 1. Đầu tiên, hãy bấm vào ô B3 để áp dụng định dạng Tỷ lệ phần trăm cho ô này. Trên tab Trang đầu, bấm vào nút Tỷ lệ phần trăm.

  Nếu bạn đang dùng Excel dành cho web, hãy bấm vào trang chủExcel dành cho webđịnh dạng số > tỷ lệ phần trăm.

 2. Trong ô B3, hãy chia doanh thu năm thứ hai ($598.634) cho doanh thu năm thứ nhất ($485.000), sau đó trừ đi 1.

  $485.000 trong ô A2, $598.634 trong ô B2 và 23% trong ô B3, là tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

 3. Đây là công thức trong ô C3. = (B2/A2)-1. Tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai năm là 23%.

  Bạn hãy chú ý các dấu ngoặc xung quanh (B2/A2). Excel tính toán nội dung trong dấu ngoặc trước, sau đó trừ đi 1.

Xem thêm

Nhân với tỷ lệ phần trăm

Hàm PERCENTRANK

Tính tổng số đang chạy

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Hãy nói rằng bạn đã trả lời các câu hỏi 42 trên 50 chính xác trên một bài kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng là gì?

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =42/50, rồi nhấn Return.

  Kết quả là 0,84.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab trang đầu, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 84,00%, đây là tỷ lệ phần trăm của câu trả lời chính xác trên bài kiểm tra.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Hãy nói rằng các khoản thu nhập của bạn là $2.342 trong tháng mười một và $2.500 vào tháng mười hai. Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong các khoản thu nhập của bạn giữa hai tháng là gì? Sau đó, nếu các khoản thu nhập của bạn là $2.425 vào tháng 1, tỷ lệ phần trăm thay đổi trong các khoản thu nhập của bạn từ tháng mười hai đến tháng một là gì? Bạn có thể tính toán sự khác biệt bằng cách trừ nhỏ các khoản thu nhập mới từ các khoản thu nhập gốc của bạn, rồi chia kết quả bằng thu nhập ban đầu của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm của sự gia tăng

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =(2500-2550)/đêm, rồi nhấn Return.

  Kết quả là 0,06746.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab trang đầu, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 6,75%, đây là tỷ lệ phần trăm của việc tăng thu nhập.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Tính toán tỷ lệ phần trăm giảm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =(2425-2500)/2500, rồi nhấn Return.

  Kết quả là-0,03000.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab trang đầu, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là-3,00%, đây là tỷ lệ phần trăm giảm trong các khoản thu nhập.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Tìm tổng khi bạn biết số tiền và tỷ lệ phần trăm

Chúng ta hãy nói rằng giá bán của một chiếc áo là $15, là 25% giảm giá ban đầu. Giá gốc là bao nhiêu? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm số mà 75% của nó là 15.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =15/0.75, rồi nhấn Return.

  Kết quả là 20.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab trang đầu, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Kết quả là $20,00, là giá gốc của áo sơ mi.

  Trong Excel for Mac 2011:

  Trên tab trang đầu, dưới số, bấm Nút Tiền tệ tiền tệ

  Kết quả là $20,00, là giá gốc của áo sơ mi.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Tìm kiếm số tiền khi bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Chúng ta hãy nói rằng muốn mua một máy tính cho $800 và phải trả thêm 8,9% trong thuế doanh số. Bạn phải thanh toán bao nhiêu tiền thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =800 * 0.089, rồi nhấn Return.

  Kết quả là 71,2.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab trang đầu, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel for Mac 2011:

  Trên tab trang đầu, dưới số, bấm Nút Tiền tệ tiền tệ

  Kết quả là $71,20, là số tiền thuế doanh số cho máy tính.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Chúng ta hãy nói rằng bạn chi tiêu trung bình $113 trên thực phẩm mỗi tuần và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần của bạn bằng 25%. Bạn có thể chi tiêu bao nhiêu? Hoặc nếu bạn muốn giảm số lượng tài trợ thực phẩm hàng tuần của mình $113 bằng 25%, trợ cấp hàng tuần mới của bạn là gì?

Tăng số theo tỷ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =113 * (1 + 0,25), rồi nhấn Return.

  Kết quả là 141,25.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab trang đầu, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel for Mac 2011:

  Trên tab trang đầu, dưới số, bấm Nút Tiền tệ tiền tệ

  Kết quả là $141,25, vốn là một khoản tăng 25% trong các chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Giảm số theo tỷ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống nào.

 2. Nhập =113 * (1-0,25), rồi nhấn Return.

  Kết quả là 84,75.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab trang đầu, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel for Mac 2011:

  Trên tab trang đầu, dưới số, bấm Nút Tiền tệ tiền tệ

  Kết quả là $84,75, là giảm 25% trong các chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm tăng Tăng số chữ số thập phân thập phân hoặc giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân .

Xem thêm

Hàm PERCENTRANK

Tính tổng số đang chạy

Tính trung bình

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×