Tính trung bình của một nhóm số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hãy nói rằng bạn muốn tìm hiểu xem điểm giữa nằm trong phân bố lớp học sinh hoặc mẫu dữ liệu kiểm soát chất lượng. Để tính toán trung vị của một nhóm số, hãy sử dụng hàm trung vị.

Hàm MEDIAN đo lường xu hướng trung tâm, là vị trí trung tâm của một nhóm số trong một phân bố thống kê. Ba cách đo lường thông dụng nhất về xu hướng trung tâm là:

 • Trung bình     là trung bình số học, được tính bằng cách cộng một nhóm các số rồi chia cho số lượng các số. Ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, ra kết quả là 5.

 • Trung vị     là số nằm ở giữa một nhóm các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có giá trị bé hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • Mode     là số xuất hiện nhiều nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một nhóm các số, ba cách đo lường xu hướng trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối lệch của một nhóm các số, chúng có thể khác nhau.

Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

 1. Mở một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Làm thế nào để sao chép ví dụ

  Chọn ví dụ bên dưới.

  Lưu ý: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  6

  0

  4

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Bấm vào bên trong một ô trống.

 6. Bấm vào tab công thức , rồi bấm autosum _ Gt_ xem thêm các hàm.

 7. Nhập Trung vị trong hộp Tìm kiếm một hàm: rồi bấm OK.

 8. Nhập a1: A7 trong hộp Number1 .

  Đối với ví dụ này, câu trả lời xuất hiện trong ô sẽ là 8.

Mẹo: Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

 1. Mở một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Làm thế nào để sao chép ví dụ

  Chọn ví dụ bên dưới.

  Lưu ý: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  6

  0

  4

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Bấm vào bên trong một ô trống.

 6. Bấm vào tab công thức , rồi bấm autosum _ Gt_ xem thêm các hàm.

 7. Trong ngăn bộ dựng công thức , nhập Trung vị trong hộp Tìm kiếm , rồi bấm vào chèn hàm.

 8. Hãy đảm bảo rằng khoảng ô trong hộp Number1 khớp với dữ liệu của bạn (trong trường hợp này, a1: A7).

  Đối với ví dụ này, câu trả lời xuất hiện trong ô sẽ là 8.

Mẹo: Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Chi tiết hàm

MEDIAN (Hàm MEDIAN)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×