Tính tuổi

Excel có thể giúp bạn tính toán độ tuổi của một người theo nhiều cách khác nhau. Bảng dưới đây Hiển thị các phương pháp phổ biến để làm như vậy, sử dụng các hàm ngày và thời gian.

Để dùng những ví dụ này trong Excel, kéo chọn dữ liệu trong bảng, sau đó bấm chuột phải vào phần chọn và chọn Sao chép. Mở một trang tính mới, bấm chuột phải vào ô A1 và chọn tùy chọn dán > giữ định dạng nguồn.

Dữ liệu

02/10/2012

02/05/2014

03/06/2014

03/07/2014

03/06/2002

Công thức

Mô tả

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Kết quả là tuổi của người — sự khác biệt giữa hôm nay và ngày sinh trong A2.

Ví dụ này sử dụng các hàm yearNow .

Nếu ô này không hiển thị số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng là số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEAR(NOW())-1960

Độ tuổi của một người sinh trong 1960, mà không sử dụng tham chiếu ô.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng là số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEARFRAC(A3;A5)

Tính toán độ tuổi phân đoạn năm giữa các ngày trong A5 và A3.

=(A5-A6)/365,25

Tính toán tuổi từ ngày tháng trong A5 và A6, là 12,08.

Đến tài khoản cho một năm nhuận xảy ra mỗi 4 năm, 365,25 được sử dụng trong công thức.

=("02/10/2014"-"02/05/2014")

Tính toán số ngày giữa hai ngày mà không sử dụng tham chiếu ô, là 153.

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

Số ngày giữa hai ngày, sử dụng hai hàm date.

Hai đối số của hàm Days có thể là ngày thực tế, tham chiếu ô hoặc hàm ngày tháng và thời giankhác — chẳng hạn như hàm TODAY.

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

Số tháng giữa A3 và ngày hiện tại.

Ví dụ này dùng hàm YEAR , hàm NOWhàm MONTH.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng là số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

Số ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày trong A2 và A3, là 107. Ngày làm việc loại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Đối số cuối cùng, A3:A5, liệt kê những ngày lễ được trừ ra khỏi ngày làm việc.

Ví dụ này dùng hàm NETWORKDAYS.

= DAYS360 (A2, A3, TRUE)

Số ngày giữa hai ngày trong A2 và A3, là 570. Điều này dựa trên một năm 360 (tháng 12 30 ngày) là điển hình trong các phép tính kế toán.

Ví dụ này dùng hàm DAYS360.

=EDATE(A3,-4)

Chuyển đổi điều này thành định dạng ngày và điều này phải là 1/2/2014, là bốn tháng (hoặc-4) trước ngày tháng trong A3.

Ví dụ này dùng hàm EDATE, được dùng để tính toán ngày đáo hạn của tín phiếu ngân hàng.

Liên quan

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×