Dữ liệu trên các biểu mẫu hoặc báo cáo trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính có thể đôi khi xuất hiện dễ đọc nhất, đặc biệt là khi bạn tô sáng các khu vực thực sự quan trọng. Đó là nơi có thể trợ giúp định dạng có điều kiện. Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể đặt các quy tắc để điều khiển để các giá trị sẽ được tô sáng tự động.

Lưu ý:  Định dạng có điều kiện không sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu Web Access hoặc ứng dụng Web Access.

Hãy xem video này để tìm hiểu cách tô sáng dữ liệu trên biểu mẫu bằng cách dùng định dạngcó điều kiện.

Xem video này để tìm hiểu cách sử dụng định dạng có điều kiện trên báo cáo.

 1. Mở biểu mẫu hoặc báo cáo ở dạng xem bố trí, rồi chọn điều khiển mà bạn muốn áp dụng định dạng có điều kiện.

  Để biết thông tin về cách tạo biểu mẫu, hãy tạo biểu mẫu Access.

  Mẹo:  Để áp dụng cùng các quy tắc định dạng cho nhiều điều khiển, hãy nhấn giữ phím CTRL và bấm vào từng người.

 2. Trên tab định dạng , bấm định dạngcó điều kiện.

  Mẹo:  Để định dạng một điều khiển duy nhất, hãy bấm vào mũi tên trong phần Hiển thị quy tắc định dạng cho trường

 3. Trong hộp thoại trình quản lý quy tắc định dạng có điều kiện, hãy bấm vào quy tắc mới và chọn kiểu quy tắc.

 4. Chọn một tùy chọn từ chỉnh sửa mô tả quy tắc.

 5. Chọn định dạng mà bạn muốn áp dụng, rồi bấm OK.

 6. Để thêm một quy tắc mới vào cùng (các) trường đó, hãy bấm vào quy tắc mới và lặp lại quy trình này từ bước 4.

  Trong ví dụ sau đây, phần trên sẽ hiển thị trình quản lý quy tắc định dạng có điều kiện được đặt để hiện bất kỳ mục nào có số tiền do vượt quá $1000 trong văn bản màu đỏ. Phần dưới đây cho thấy cách định dạng có điều kiện xuất hiện.

  Quy tắc định dạng có điều kiện đi cùng với dạng xem của biểu mẫu trong dạng xem bố trí đã áp dụng định dạng.

  Lưu ý:  Khi Access tìm thấy một quy tắc khớp với một giá trị, nó sẽ áp dụng định dạng và điểm dừng đang tìm kiếm các quy tắc bổ sung.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×