Tôi gặp phải lỗi chứng chỉ khi tham gia Skype Meeting Broadcast

Tôi gặp phải lỗi chứng chỉ khi tham gia Skype Meeting Broadcast

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn lên lịch một Skype Meeting Broadcast. Bạn đi đến cổng thông tin lên lịch để tạo cuộc họp và xem lỗi sau đây:

Thông báo lỗi cho bạn biết rằng không thể tìm thấy chính sách

Có hai lý do có thể xảy ra lỗi này:

  1. Bạn chưa được gán quyền cho phép bạn tạo cuộc họp. Bạn sẽ cần phải liên hệ với người quản trị của bạn để yêu cầu quyền.

  2. Khu vực đối tượng thuê của bạn không nhận ra.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trợ giúp Skype Meeting Broadcast

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×