Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có nhiều loại tin nhắn khác nhau mà bạn có thể gặp phải khi tham gia cuộc họp Teams. Sau đây là cách giải quyết các sự cố đó.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Teams, hãy xem Tại sao tôi gặp sự cố khi đăng nhập vào Microsoft Teams?

"Đăng nhập để tham gia cuộc họp này"

UI

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này, cuộc họp không cho phép mọi người tham gia vào những người không đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học Teams của họ, bao gồm cả những người đang tham gia từ Teams cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn có thể cần thực hiện thêm các bước để tham gia:

  • Nếu bạn đang tham gia từ nối kết cuộc họp hoặc cửa sổ ẩn danh với tư cách người dùng ẩn danh, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

  • Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp và bạn muốn cho phép những người không đăng nhập tham gia cuộc họp của bạn, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để thay đổi thiết đặt cuộc họp hoặc chính sách cuộc họp được gán cho bạn (tìm hiểu thêm tại đây). Những thay đổi từ người quản trị CNTT của bạn có thể mất tối đa 24 giờ để được phản ánh.

"Đăng nhập bằng tài khoản khác để tham gia cuộc họp này"

UI

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này thì thiết đặt quản trị của tổ chức của bạn hoặc thiết đặt người quản trị của tổ chức của người tổ chức cuộc họp không cho phép cho cuộc họp giữa các tổ chức của bạn. Bạn có thể cần thực hiện thêm các bước để tham gia:

  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy thử tham gia từ một tài khoản cơ quan hoặc trường học khác. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà lời mời đã được gửi đến ban đầu.

  • Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp và bạn muốn cho phép những người từ tổ chức khác tham gia cuộc họp của bạn, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để thiết lập điều này cho bạn (tìm hiểu thêm tại đây). Những thay đổi từ người quản trị CNTT của bạn có thể mất tối đa 24 giờ để được phản ánh.

"Cuộc họp này đã bị khóa."

văn bản thay thế

Sau khi cuộc họp bắt đầu, người tổ chức có thể chọn ngăn người dự mới tham gia bằng cách khóa cuộc họp.

Liên hệ với người tổ chức cuộc họp để thông báo cho họ biết bạn đang gặp sự cố khi tham gia. Nếu họ mở khóa, bạn có thể thử lại.

"Chính sách tổ chức của bạn không cho phép bạn tham gia cuộc họp này"

văn bản thay thế

Bạn không thể gia nhập vì người tổ chức đã bật mã hóa đầu cuối cho cuộc họp của họ. Hãy liên hệ với người tổ chức để cho họ biết bạn đang gặp sự cố khi tham gia.

"Phòng đợi cuộc họp hiện đã đầy."

văn bản thay thế

Nếu phòng đợi đã đầy, hãy chờ vài phút trước khi thử gia nhập lại. Bạn có thể nhập nếu người dự khác gia nhập cuộc họp hoặc rời khỏi phòng đợi. Để biết thêm thông tin về cài đặt phòng đợi, xem mục Sử dụng phòng đợi trong cuộc họp Teams.

"Rất tiếc, không ai đã phản hồi yêu cầu tham gia của bạn".

văn bản thay thế

Nếu bạn nhận được thông báo này sau 30 phút chờ, yêu cầu của bạn đã hết thời gian chờ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang tham gia từ nối kết cuộc họp chính xác và thử lại hoặc liên hệ với người tổ chức cuộc họp để đảm bảo yêu cầu của bạn được nhìn thấy.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×