Bộ phận CNTT hoặc nhân sự có thể lưu giữ một số thông tin hồ sơ của bạn ở những hệ thống riêng biệt, ví dụ: ảnh hồ sơ, tên hoặc chức danh của bạn. Nếu bạn không được phép tự thay đổi những thông tin này, hãy liên hệ với bộ phận nhân sự hoặc người quản trị để yêu cầu thay đổi thông tin cho bạn.

Tại sao bạn không thể đưa tên cho tôi để liên hệ với tôi?

Chúng tôi đã có thể muốn cung cấp cho bạn tên hoặc địa chỉ email của người liên hệ, nhưng Microsoft không có thông tin này. Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp bạn tìm ra người quản trị của mình.

Làm thế nào để biết được ai là người quản trị của tôi?

Khi tìm kiếm người quản trị Microsoft 365 của bạn để cập nhật thông tin nhất định, hãy đặt lại mật khẩu của bạn, xóa tài khoản hoặc thực hiện các tác vụ khác, sau đây là một số gợi ý cho những người mà bạn nên liên hệ: 

  • Trường đại học và trường học: Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Thông thường, bạn có thể tìm thấy một liên kết trên trang web của trường đại học. Ở các trường học nhỏ hơn, có thể chỉ có một số kỹ thuật viên có quyền quản trị.

  • Doanh nghiệp lớn: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật/trợ giúp nội bộ của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ: Liên hệ với chủ sở hữu/đồng chủ sở hữu doanh nghiệp. Thông thường, họ sẽ cấp quyền quản trị cho tư vấn viên về CNTT của họ, người thực hiện toàn bộ công tác bảo trì máy tính cho doanh nghiệp của họ.

Theo mặc định, người đã đăng ký và mua một Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp được quyền quản trị. Người đó có thể gán quyền quản trị cho người khác để giúp họ quản lý Microsoft 365 cho tổ chức của họ.

Nếu bạn không biết ai cần liên hệ tại cơ quan hoặc trường học của mình để được trợ giúp, hãy thử hỏi người đã cấp cho bạn tài khoản và mật khẩu người dùng Microsoft 365 của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×