Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Cá nhân hóa công cụ khởi động ứng dụng Microsoft 365 để làm cho các ứng dụng bạn sử dụng dễ dàng để tìm kiếm.

Ghim ứng dụng vào công cụ khởi động ứng dụng

  1. Chọn công cụ khởi động ứng dụng ở góc trên bên trái.

  2. Chọn tất cả ứng dụng.

  3. Di chuột qua ứng dụng bạn muốn ghim và chọn ba chấm.

  4. Chọn ghim vàocông cụ khởi động.

Bạn muốn thêm nữa?

Microsoft 365 là gì?

Thêm hoặc loại bỏ ô xếp trên công cụ khởi động ứng dụng Microsoft 365

Gặp gỡ công cụ khởi động ứng dụng Microsoft 365

Thêm các ô tùy chỉnh vào công cụ khởi động ứng dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×