Tùy chỉnh phím tắt

Bạn có thể tùy chỉnh các lối tắt bàn phím (hoặc phím lối tắt) bằng cách gán chúng vào một lệnh, macro, phông chữ, kiểu hoặc biểu tượng được sử dụng thường xuyên. Bạn còn có thể loại bỏ các lối tắt bàn phím. Bạn có thể gán hoặc loại bỏ các lối tắt bàn phím bằng cách sử dụng chuột hoặc chỉ bàn phím.

Sử dụng chuột để gán hoặc loại bỏ phím tắt

 1. Đi đến các tùy chọntệp > > tùy chỉnh ruy-băng.

 2. Ở cuối ngăn tùy chỉnh dải băng và phím tắt , chọn tùy chỉnh.

  Nút Tùy chỉnh trong ngăn Tùy chỉnh Dải băng và phím tắt

 3. Trong hộp lưu thay đổi trong , hãy chọn tên tài liệu hiện tại hoặc mẫu mà bạn muốn lưu thay đổi lối tắt bàn phím.

 4. Trong hộp thể loại , chọn thể loại có chứa lệnh hoặc mục khác mà bạn muốn gán lối tắt bàn phím đến hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím khỏi.

 5. Trong hộp lệnh , chọn tên của lệnh hoặc mục khác mà bạn muốn gán một lối tắt bàn phím để hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím khỏi.

  Mọi phím tắt hiện được gán cho lệnh hay mục khác sẽ xuất hiện trong hộp Phím hiện tại hoặc dưới hộp có nhãn Hiện được gán cho.

 6. Để gán một lối tắt bàn phím, hãy thực hiện như sau:

  Bắt đầu lối tắt bàn phím bằng CTRL hoặc phím chức năng.

  1. Trong hộp Nhấn phím lối tắt, nhấn tổ hợp phím bạn muốn gán. Ví dụ: nhấn CTRL cùng với phím bạn muốn dùng.

  2. Hãy nhìn vào Phím hiện tại (hoặc Hiện được gán cho) để biết tổ hợp phím đã được gán cho lệnh hay mục khác chưa. Nếu tổ hợp đã được gán thì hãy nhập một tổ hợp khác.

   Tạo phím tắt mới trong hộp thoại Tùy chỉnh Bàn phím

   Quan trọng: Gán lại tổ hợp phím có nghĩa là bạn không còn dùng tổ hợp đó cho mục đích ban đầu nữa. Ví dụ: nhấn CTRL+B sẽ thay đổi chữ đã chọn thành chữ đậm. Nếu bạn gán lại CTRL + B thành lệnh mới hoặc mục khác, bạn sẽ không thể tạo đậm văn bản bằng cách nhấn CTRL + B trừ khi bạn khôi phục các lối tắt bàn phím cho các thiết đặt ban đầu của chúng bằng cách chọn đặt lại tất cả ở cuối hộp thoại tùy chỉnh bàn phím.

  3. Chọn gán.

   Lưu ý: Nếu bạn dùng bàn phím có thể lập trình, tổ hợp phím CTRL+ALT+F8 có thể đã được dành riêng để khởi chạy lập trình bàn phím.

  Loại bỏ một lối tắt bàn phím

  1. Trong hộp phím hiện tại , hãy chọn lối tắt bàn phím bạn muốn loại bỏ.

  2. Chọn Loại bỏ.

Chỉ sử dụng bàn phím để gán hay loại bỏ phím tắt

 1. Nhấn ALT+F, T để mở hộp thoại Tùy chọn Word.

 2. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn Tuỳ chỉnh Ruy-băng.

 3. Nhấn phím TAB nhiều lần cho đến khi Tùy chỉnh được chọn ở cuối hộp thoại, rồi nhấn ENTER.

  Nút Tùy chỉnh trong ngăn Tùy chỉnh Dải băng và phím tắt

 4. Trong hộp Thể loại, nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn thể loại chứa lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán phím tắt cho phím đó hoặc loại bỏ phím tắt khỏi phím đó.

 5. Nhấn phím TAB để di chuyển đến hộp Lệ̣nh.

 6. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn tên của lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán phím tắt cho phím đó hoặc loại bỏ phím tắt khỏi phím đó.

  Mọi phím tắt hiện được gán cho lệnh hay mục đó sẽ xuất hiện trong hộp Phím hiện tại hoặc dưới hộp có nhãn Hiện được gán cho.

 7. Để gán một lối tắt bàn phím, hãy thực hiện như sau:

  Bắt đầu lối tắt bàn phím bằng CTRL hoặc phím chức năng.

  1. Nhấn liên tục phím TAB đến khi con trỏ ở trong hộp Nhấn phím lối tắt mới.

  2. Nhấn tổ hợp phím bạn muốn gán. Ví dụ: nhấn CTRL cùng với phím bạn muốn dùng.

  3. Hãy nhìn vào Phím hiện tại (hoặc Hiện được gán cho) để biết tổ hợp phím đã được gán cho lệnh hay mục khác chưa. Nếu tổ hợp đã được gán thì hãy nhập một tổ hợp khác.

   Tạo phím tắt mới trong hộp thoại Tùy chỉnh Bàn phím

   Quan trọng: Gán lại tổ hợp phím có nghĩa là bạn không còn dùng tổ hợp đó cho mục đích ban đầu nữa. Ví dụ: nhấn CTRL+B sẽ thay đổi chữ đã chọn thành chữ đậm. Nếu bạn gán lại CTRL + B thành lệnh mới hoặc mục khác, bạn sẽ không thể tạo đậm văn bản bằng cách nhấn CTRL + B trừ khi bạn khôi phục các lối tắt bàn phím cho các thiết đặt ban đầu của chúng bằng cách chọn đặt lại tất cả ở cuối hộp thoại tùy chỉnh bàn phím.

  4. Nhấn liên tục phím TAB đến khi hộp Lưu thay đổi trong được chọn.

  5. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để tô sáng mẫu hoặc tên tài liệu hiện thời mà bạn muốn lưu thay đổi phím tắt trong đó, rồi nhấn ENTER.

  6. Nhấn liên tục phím TAB đến khi Gán được chọn, rồi nhấn ENTER.

   Lưu ý: Nếu bạn dùng bàn phím có thể lập trình, tổ hợp phím CTRL+ALT+F8 có thể đã được dành riêng để khởi chạy lập trình bàn phím.

  Để loại bỏ lối tắt bàn phím

  1. Nhấn liên tục phím TAB đến khi hộp Lưu thay đổi trong được chọn.

  2. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để tô sáng mẫu hoặc tên tài liệu hiện thời mà bạn muốn lưu thay đổi phím tắt trong đó, rồi nhấn ENTER.

  3. Nhấn liên tục phím SHIFT+TAB đến khi con trỏ ở trong hộp Nhấn phím lối tắt mới.

  4. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn phím tắt bạn muốn loại bỏ.

  5. Nhấn liên tục phím TAB đến khi Loại bỏ được chọn, rồi nhấn ENTER.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×