Tùy chỉnh site SharePoint của bạn

Tùy chỉnh site SharePoint của bạn

Bạn có thể thực hiện một số việc để tùy chỉnh tài SharePoint trong Microsoft 365 hoặc SharePoint Server 2019 của mình. Các mục dưới đây liệt kê các thao tác đó và cung cấp liên kết bổ sung thông tin về cách thực hiện từng tác vụ.

Bạn cũng có thể tải xuống đồ họa thông tin với tổng quan ở mức cao về các cách khác nhau mà bạn có thể tùy chỉnh cho SharePoint của mình.

Tùy chỉnh chủ đề

Bạn có thể thay đổi giao diện site SharePoint trang để phù hợp với thương hiệu của tổ chức bạn.

Thay đổi chủ đề cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh chủ đề cho site của bạn, xem mục Thay đổi giao diện cho site SharePoint của bạn.

Tùy chỉnh tiêu đề site

Bạn có thể thay đổi đầu trang và logo cho trang SharePoint của mình.

Lưu ý: Các bố trí đầu trang tối thiểu và mở rộng sẽ tạm thời bị loại bỏ khỏi pa-nen Thay đổi giao diện cho khách hàng GCC, GCC các đám mây Cao, DoD, Gallatin và Chủ quyền. Các site sử dụng đầu trang tối thiểu sẽ tự động chuyển tiếp sang đầu trang nhỏ gọn và các site sử dụng bố trí đầu trang mở rộng sẽ tự động chuyển tiếp sang tiêu đề chuẩn.

Thay đổi đầu trang của diện tích

Các đề xuất hình ảnh tiêu đề site

Ngoài các trang, bạn có thể muốn thêm logo hoặc hình ảnh tùy chỉnh trong bố trí mở rộng. Dưới đây là các đề xuất kích cỡ cho các thành phần đó.

Phần tử

Mô tả

Đề xuất

Chiều rộng x Chiều cao tính bằng pixel

Logo site

Logo lớn hơn có thể không hình vuông và trong suốt tùy thuộc vào thiết kế được tải lên

192 x 64 

Định dạng: PNG, JPEG, SVG (SVG không được phép trên các site kết nối nhóm)

Hình thu nhỏ logo site

Hình thu nhỏ logo hình vuông được sử dụng nếu không có logo site nào được tải lên hoặc ở những vị trí bắt buộc phải có định dạng hình vuông

Phần tử này là bắt buộc.

64 x 64 

Định dạng: PNG, JPEG, SVG (SVG không được phép trên các site kết nối nhóm)

Logo site bố trí mở rộng

Bố trí đầu trang mở rộng có độ rộng logo site mở rộng.

300 x 64p

Định dạng: JPEG, PNG, SVG

Ảnh nền Bố trí Mở rộng

Một hình ảnh nền mới có thể được sử dụng với tiêu đề mở rộng.

2560 x 164

Định dạng: JPEG, PNG

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh tiêu đề site cho site của bạn, hãy xem mục Thay đổi giao diện SharePoint site .

Thay đổi logo

Một cách để bạn có thể tùy chỉnh SharePoint site của mình là thay đổi logo site.

Thay đổi logo cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi logo cho site của bạn, hãy xem mục Quản lý cài đặt site SharePoint của bạn.

Chỉnh sửa dẫn hướng

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các liên kết trên dẫn hướng site của mình.

Thêm liên kết vào dẫn hướng bên trái site nhóm SharePoint

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa dẫn hướng site của bạn, xem mục Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi diện tích dẫn hướng site của bạn, hãy xem thay đổi diện SharePoint site .

Thêm chân trang của site

Bạn có thể thêm một chân trang của site và sửa nối kết dẫn hướng chân trang vào các trang site liên lạc. Chúng không khả dụng cho các trang danh sách, trang thư viện hoặc các trang khác trên site của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Thay đổi cách hiển thị trên menu Cài đặt, có thể bạn không có quyền quản lý tùy chọn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiểu các mức quyền trong SharePoint hỏi người quản trị của bạn.

Chân trang của site SharePoint

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh chủ đề cho site của bạn, xem mục Thay đổi giao diện cho site SharePoint của bạn.

Thêm và chỉnh sửa trang

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và tùy chỉnh các trang trên site của mình với các bố trí thích ứng phong phú.

Bố trí mục

Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm trang vào site.

Thêm phần web

Phần web là một cách để bạn thêm nội dung sống động vào site SharePoint mình.

Nút Thêm vào trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm phần web, hãy xem mục Sử dụng phần web SharePoint trang.

Bạn cần tạo một SharePoint site?

Hãy xem qua một trong những bài viết dưới đây để tạo site trong SharePoint.

Tạo site nhóm trong SharePoint

Tạo site liên lạc trong SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×