Tùy chọn Dán

Theo mặc định khi bạn sao chép (hoặc cắt) và dán trong Excel, mọi thứ trong ô hoặc phạm vi nguồn — dữ liệu, định dạng, công thức, xác thực, chú thích — được dán vào ô đích (các). Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn nhấn CTRL + V để dán. Vì có thể không có những gì bạn muốn, bạn có nhiều tùy chọn dán khác, tùy thuộc vào những gì bạn sao chép.

Ví dụ, bạn có thể muốn dán nội dung của một ô nhưng không phải định dạng của nó. Hoặc có thể bạn muốn hoán đổi dữ liệu được dán từ hàng sang cột. Hoặc, bạn có thể cần dán kết quả của công thức thay vì chính công thức.

Quan trọng: Khi bạn sao chép và dán công thức, bạn có thể cần phải khắc phục các tham chiếu ô. Tuy nhiên, tham chiếu sẽ không được thay đổi khi bạn cắt và dán công thức.

Điều khiển điền

Các tùy chọn Menu dán (trên dải băng)

Chọn trangđầu, chọn biểu tượng bảng tạm (dán) và chọn tùy chọn dán cụ thể mà bạn muốn. Ví dụ, để chỉ dán định dạng từ ô đã sao chép, hãy chọn định dạng nút dán định dạng . Bảng này hiển thị các tùy chọn sẵn có trong menu Dán:

Biểu tượng

Tên tùy chọn

Những gì được dán

dán nội dung ô

Dán

Tất cả nội dung của ô.

Biểu tượng cho dán giá trị mà vẫn giữ chiều rộng cột nguồn

Giữ chiều Rộng của Cột Nguồn

Nội dung của ô đã sao chép cùng với độ rộng cột của nó.

Dán giá trị đã sao chép bằng cách chuyển cột thành hàng và ngược lại.

Hoán đổi

Thay đổi nội dung của các ô được sao khi dán. Dữ liệu trong hàng được dán vào cột và ngược lại.

Ảnh Nút

Công thức

(Các) công thức mà không có định dạng hoặc chú thích.

Ảnh nút

Giá trị

Kết quả công thức, không có định dạng hoặc chú thích.

nút dán định dạng

Định dạng

Chỉ định dạng từ các ô được sao chép.

Dán giá trị với định dạng nguồn

Định dạng Giá trị & Nguồn

Giá trị và định dạng từ các ô được sao chép.

Tùy chọn dán nối kết

Dán Liên kết

Tham chiếu tới các ô nguồn thay vì nội dung ô được sao chép.

Dán ảnh đã sao

Ảnh

Hình ảnh được sao chép.

Dán ảnh được nối kết

Ảnh được Liên kết

Hình ảnh được sao chép cùng với một nối kết tới các ô ban đầu (nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các ô ban đầu mà những thay đổi đó được phản ánh trong hình ảnh được dán).

Dán Đặc biệt

Để dùng các tùy chọn từ hộp dán đặc biệt, chọn trangđầu, chọn biểu tượng bảng tạm (dán),   rồi chọn dán đặc biệt.

Phím Tắt: Nhấn Ctrl+Alt+V.

Hộp thoại Dán Đặc biệt

Trong hộp Dán Đặc biệt, chọn thuộc tính mà bạn muốn dán.

Lưu ý: Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn đã sao chép và tùy chọn Dán mà bạn đã chọn, một số tùy chọn khác có thể được tô xám.

Tùy chọn dán

Hành động

Tất cả

Dán tất cả nội dung ô và định dạng của dữ liệu được sao chép.

Công thức

Chỉ dán các công thức của dữ liệu được sao chép như đã nhập trong thanh công thức.

Giá trị

Chỉ dán các giá trị của dữ liệu được sao chép như được hiển thị trong các ô.

Định dạng

Chỉ dán định dạng ô của dữ liệu đã sao chép.

Chú thích và ghi chú

Chỉ dán chú thích và ghi chú được đính kèm vào ô được sao chép.

Xác thực

Dán các quy tắc xác thực dữ liệu cho các ô được sao chép vào vùng dán.

Tất cả sử dụng chủ đề Nguồn

Dán tất cả nội dung ô trong định dạng chủ đề tài liệu được áp dụng cho dữ liệu được sao chép.

Tất cả ngoại trừ viền

Dán tất cả nội dung ô và định dạng được áp dụng cho ô được sao chép, ngoại trừ viền.

Chiều rộng cột

Dán độ rộng của một cột hoặc dải cột được sao chép vào một cột hoặc một phạm vi cột khác.

Công thức và định dạng số

Chỉ dán công thức và tất cả các tùy chọn định dạng số từ các ô được sao chép.

Giá trị và các định dạng số

Chỉ dán giá trị và tất cả các tùy chọn định dạng số từ các ô được sao chép.

Toàn bộ các định dạng có điều kiện

Dán nội dung và các tùy chọn định dạng có điều kiện từ các ô được sao chép.

Bạn cũng có thể chỉ định một thao tác toán học để áp dụng cho dữ liệu đã sao chép.

Thao tác

Hành động

Không có

Xác định rằng không có thao tác toán học nào sẽ được áp dụng cho dữ liệu được sao chép.

Thêm

Thêm dữ liệu được sao chép vào dữ liệu trong ô đích hoặc phạm vi ô.

Trừ

Phân cách dữ liệu đã sao chép từ dữ liệu trong ô đích hoặc phạm vi ô.

Multiply

Nhân dữ liệu được sao chép với dữ liệu trong ô đích hoặc phạm vi ô.

Rẽ

Chia dữ liệu đã sao chép theo dữ liệu trong ô đích hoặc phạm vi ô.

Các tùy chọn khác

Hành động

Bỏ qua các khoảng trống

Tránh thay thế các giá trị trong vùng dán khi các ô trống xảy ra trong vùng sao chép khi bạn chọn hộp kiểm này.

Hoán đổi

Các cột thay đổi của dữ liệu đã sao chép sang hàng và ngược lại khi bạn chọn hộp kiểm này.

Dán Liên kết

Bấm để tạo nối kết đến (các) ô đã sao chép.

Xác minh và khắc phục các tham chiếu ô trong công thức dán

Lưu ý: Tham chiếu ô được tự động điều chỉnh khi bạn cắt (không sao chép) và dán công thức.

Sau khi bạn dán một công thức đã sao chép , bạn nên xác nhận rằng tất cả các tham chiếu ô đều chính xác trong vị trí mới. Tham chiếu ô có thể đã thay đổi dựa trên kiểu tham chiếu (tuyệt đối, tương đối, hoặc hỗn hợp) được dùng trong công thức.

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải
 

Ví dụ, nếu bạn sao chép một công thức trong ô A1 và dán nó vào hai ô xuống dưới và sang phải (C3), tham chiếu ô trong công thức dán sẽ thay đổi như sau:

Tham chiếu này:

Thay đổi cho:

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3


Nếu các tham chiếu ô trong công thức không cung cấp cho bạn kết quả mà bạn muốn, hãy thử chuyển sang các loại tham chiếu khác nhau:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , hãy chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các kết hợp tham chiếu và chọn một trong các tùy chọn mà bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về các tham chiếu ô, hãy xem tổng quan về công thức.

Khi bạn sao chép trong Excel dành cho web, bạn có thể chọn các tùy chọn dán trong các ô đích.

Chọn trangđầu, chọn biểu tượng bảng tạm, chọn dánvà chọn tùy chọn dán cụ thể mà bạn muốn. Ví dụ, để chỉ dán định dạng từ ô đã sao chép, hãy chọn dán định dạng nút dán định dạng . Bảng này hiển thị các tùy chọn sẵn có trong menu Dán:

Biểu tượng

Tên tùy chọn

Những gì được dán

dán nội dung ô

Dán

Tất cả nội dung của ô.

Ảnh Nút

Dán Công thức

(Các) công thức mà không có định dạng.

Ảnh nút

Dán Giá trị

Kết quả công thức, không có định dạng.

nút dán định dạng

Dán định dạng

Chỉ định dạng từ các ô được sao chép.

Dán giá trị đã sao chép bằng cách chuyển cột thành hàng và ngược lại.

Dán Hoán đổi

Tất cả nội dung ô, nhưng hãy kiểm tra lại nội dung khi dán. Dữ liệu trong hàng được dán vào cột và ngược lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×