Tùy chọn > Email Rác

Ứng dụng mạnh mẽ dành cho năng suất, kết nối và bảo mật

Tải Microsoft 365

Email rác có thể gây quá tải mạng, làm tắc nghẽn máy chủ email và lấp đầy hộp thư bằng những thư và hình ảnh không mong muốn. Máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn sẽ lọc hầu hết các email rác, nhưng không phải lúc nào cũng là tất cả. Phiên bản rút gọn của Outlook Web App giúp bạn kiểm soát các thư không mong muốn và không được yêu cầu bằng cách cho phép bạn quản lý và tạo danh sách các miền và địa chỉ email được tin tưởng và không được tin tưởng.

Bài viết này dành cho ứng dụng web Outlook, được sử dụng bởi các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Để đến trang Email Rác từ trang Outlook Web App chính, hãy đi đến góc phía trên và chọn Tùy chọn, rồi chọn Email Rác từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Không lọc email rác Chọn tùy chọn này để tắt tính năng lọc email rác. Với việc chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thể kiểm soát các thư không mong muốn và không được yêu cầu. Việc tắt tính năng lọc email rác không phải là thao tác bảo mật an toàn.

Tự động lọc email rác Chọn tùy chọn này để bật tính năng lọc email rác. Việc chọn tùy chọn này giúp cho hộp thư của bạn lọc email bằng Danh sách Người gửi An toàn, Danh sách Người gửi bị Chặn và Danh sách Người nhận An toàn. Sau khi thư được xác định là email rác khả nghi, thư sẽ được chuyển vào thư mục Email Rác. Cách tốt nhất bạn nên làm là bật tính năng lọc email rác. Theo mặc định, tính năng lọc email rác được bật.

Lưu ý: Khi bạn làm trống thư mục Email Rác hoặc xóa một mục khỏi thư mục Email Rác, mục đó được chuyển vào thư mục Các mục đã Xóa.

Người gửi an toàn là những miền và những người mà bạn muốn nhận email.

 • Để thêm người gửi vào danh sách, trong Danh sách Người gửi An toàn, hãy bấm vào ô văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, rồi bấm Thêm.

 • Để sửa đổi người gửi trong danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để thêm liên hệ của bạn vào người gửi an toàn, chọn ô kiểm Tin tưởng email từ Liên hệ của tôi. Theo mặc định, ô kiểm này được chọn.

 • Để xóa người gửi khỏi danh sách, chọn người gửi, rồi nhấp Loại bỏ.

Lưu ý: Khi nhập miền vào Danh sách Người gửi An toàn, bạn không phải thêm biểu tượng "a còng" (@). Biểu tượng này sẽ được tự động thêm vào.

Người gửi bị chặn là những miền và những người mà bạn không muốn nhận email. Thư đến từ bất kỳ miền hoặc địa chỉ email nào trong Danh sách Người gửi bị Chặn được gửi trực tiếp đến thư mục Email Rác của bạn.

 • Để thêm người gửi vào danh sách, trong Danh sách Người gửi bị Chặn, nhấp vào khung văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, rồi nhấpThêm.

 • Để sửa đổi người gửi trong danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để xóa người gửi khỏi danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Loại bỏ.

Lưu ý: Khi nhập miền vào Danh sách Người gửi bị Chặn, bạn không phải thêm biểu tượng "a còng" (@). Biểu tượng này sẽ được tự động thêm vào.

Người nhận an toàn có thể bao gồm các nhóm mà bạn là thành viên và muốn nhận email. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email cá nhân vào Danh sách Người nhận An toàn của mình. Người nhận là đích đến dự kiến của thư. Người nhận có thể là một hộp thư cá nhân hoặc có thể là một nhóm. Ví dụ: bạn có thể muốn cho phép thư không chỉ được gửi cho bạn mà còn cho một người cụ thể khác.

 • Để thêm người nhận vào danh sách, trong Danh sách Người nhận An toàn, bấm vào ô văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, rồi bấm Thêm.

 • Để sửa đổi người nhận trong danh sách, chọn người nhận, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để xóa người nhận khỏi danh sách, chọn người nhận, rồi bấm Loại bỏ.

 • Coi tất cả các email là rác, trừ khi thư đến từ một người trong các danh sách Người gửi An toàn hoặc Người nhận An toàn của tôi hay từ người gửi trong tổ chức của tôi Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hệ thống coi các email từ những người gửi không được định nghĩa trong Danh sách Người gửi An toàn hoặc Danh sách Người nhận An toàn hay email từ bên ngoài tổ chức của bạn là email rác. Email được xác định là email rác bị chuyển vào thư mục Email Rác.

 • Đôi khi email mà bạn gửi kết thúc trong thư mục email rác của người nhận. Họ sẽ cần phải thực hiện thay đổi trong chương trình email của họ để cho phép nhận được thư của bạn.

 • Bộ lọc email rác ưu tiên địa chỉ email hơn miền khi kiểm tra thư đến. Ví dụ: giả sử miền contoso.com nằm trong Danh sách Người gửi bị Chặn và địa chỉ someone@contoso.com nằm trong Danh sách Người gửi An toàn của bạn. Địa chỉ someone@contoso.com sẽ được phép vào Hộp thư đến của bạn, nhưng thư từ tất cả các địa chỉ email khác có miền contoso.com sẽ được gửi vào thư mục Email Rác của bạn.

 • Những thay đổi bạn thực hiện đối với Danh sách Người gửi An toàn, Danh sách Người gửi bị Chặn và Danh sách Người nhận An toàn được lưu tự động khi chúng được nhập. Khi thay đổi bất kỳ thiết đặt nào khác đối với Email Rác, bạn cần bấm Lưu để lưu thiết đặt mới của mình. Nếu không bấm Lưu trước khi bạn rời khỏi trang Email Rác trong Tùy chọn, bạn sẽ được nhắc bấm Hủy để ở lại trang hoặc bấm OK để rời khỏi trang mà không lưu thay đổi của bạn.

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook Web App, chẳng hạn như làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn hoặc các tính năng và giới hạn là gì, hãy xem Outlook Web App Light.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×