Tùy chọn tự sửa

Sử dụng hộp thoại tự sửa để thiết lập tính năng tự động sửa và thay thế văn bản khi bạn nhập và những gì đã được sửa chữa.

Hiển thị các nút tùy chọn tự sửa    Chuyển nút tự sửa và bật hoặc tắt xuất hiện khi bạn di chuột qua một từ đã được sửa trong tài liệu của bạn.

Nút tùy chọn tự sửa và menu trên một tài liệu đã sửa

Thiết đặt viết hoa

Bật hoặc tắt tính năng tự sửa các lỗi thường gặp này:

  • Sửa HAi CHữ hoa ĐẦu

  • Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu

  • Viết hoa chữ cái đầu tiên của các ô trong bảng

  • Viết hoa tên của ngày

  • Sửa việc sử dụng nhầm phím cAPS LOCK

Thay thế văn bản khi bạn nhập    Chọn hoặc xóa thông tin này để tự động sửa lỗi chính tả hoặc các từ được phân cách.

Tính năng Tự sửa sử dụng hai danh sách từ song song. Từ thứ nhất là từ bạn nhập, từ hoặc cụm từ thứ hai là nội dung mà chương trình sẽ tự động nhập để thay thế từ đó.

Danh sách Tự Sửa áp dụng cho mọi chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, nghĩa là khi bạn thêm hoặc xóa một từ khỏi danh sách trong một chương trình Office thì các chương trình Office còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn có thể thêm nhiều mục nhập cùng trỏ tới một văn bản "Bằng". Ví dụ: "bạn đa", "bạn đả" và "bạn đạ" đều có thể được thay thế bằng "bạn đã". Chỉ cần thêm một mục nhập riêng biệt cho mỗi thay đổi trong số này.

Để thêm mục nhập, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong hộp Thay thế, hãy nhập từ hoặc cụm từ bạn thường viết sai chính tả — ví dụ, gõ thường.

  2. Trong hộp Với, nhập từ viết đúng chính tả — ví dụ, nhập thường.

  3. Chọn Thêm.

Để thay đổi văn bản thay thế cho một mục nhập, hãy chọn nó trong danh sách mục nhập và nhập mục nhập mới vào hộp và chọn thay thế.

Để xóa một mục nhập, hãy chọn mục đó trong danh sách, rồi chọn xóa.

Tự động dùng các gợi ý từ bộ kiểm tra chính tả    Khi tùy chọn này được chọn, Office sẽ tự động thay thế kết quả phù hợp nhất mà nó tìm thấy trong từ điển chính mà trình soát chính tả sử dụng.

Ngoại lệ    Bạn có thể chỉ định ngoại lệ cho một vài quy tắc viết hoa (chữ cái đầu tiên và mũ ban đầu). Các ngoại lệ bạn đặt sẽ áp dụng cho tất cả chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, có nghĩa là mọi thay đổi của bạn với danh sách này trong một chương trình cũng ảnh hưởng đến các chương trình khác. Bạn cũng có thể chọn tự động thêm từ vào danh sách.

  • Chọn mũ ban đầu để tránh tự sửa từ điều chỉnh một từ cụ thể có chứa các chữ cái viết hoa và chữ thường (chẳng hạn như "IDS").

  • Chọn chữ cái đầu tiên để tránh tự sửa từ việc viết hoa các từ làm theo một từ viết tắt nhất định (chẳng hạn như "appt.").

Để thêm một từ vào danh sách ngoại lệ, hãy nhập từ đó vào hộp, rồi bấm vào Thêm. Để xóa một từ, hãy chọn từ đó và chọn xóa.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×