Tùy chọn Word (Chung)

Tùy chọn là nơi bạn có thể xem và Cập Nhật thiết đặt cho Word, tài liệu của bạn, thông tin cá nhân của bạn và tùy chọn của bạn. Tùy chọn chung cho phép bạn thay đổi thiết đặt giao diện người dùng, cá nhân hóa và khởi động cho bản sao của Word và các tài liệu.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, hãy bấm tùy chọn > tệp > chung.

Menu tùy chọn chung trong Word 2016/2013

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn    Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp    Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Cập nhật nội dung tài liệu trong khi kéo    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word điều chỉnh bố trí khi bạn kéo các đối tượng chẳng hạn như ảnh và hộp văn bản.

Kiểu Mẹo Màn hình    Chọn một kiểu để điều khiển liệu Word Hiển thị Mẹo màn hình và mô tả tính năng với tên nút.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên người dùng này được liên kết với bất kỳ chỉnh sửa nào bạn thực hiện đối với tài liệu khi sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Đây cũng là tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ: trong các trang bìa trước được thiết kế bao gồm tên tác giả, Word sẽ tự động hiển thị tên người dùng này.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp Tên viết tắt để thay đổi tên viết tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Những chữ viết tắt này được liên kết với bất kỳ chú thích nào bạn thêm vào khi bạn xem lại tài liệu.

Luôn sử dụng các giá trị này với mọi đăng nhập vào Office     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word Hiển thị tên người dùng này và những dấu hiệu tắt này ngay cả khi bạn đăng nhập vào Office bằng một tài khoản Hiển thị các thông tin khác nhau.

Nền Office    Chọn từ danh sách các mẫu nền tích hợp sẵn.

Chủ đề Office    Chọn từ danh sách các chủ đề Office tích hợp sẵn.

Chọn phần mở rộng bạn muốn mở theo mặc định     Bấm vào các chương trình mặc định để xem và thay đổi danh sách các loại tệp từ đó mở ra theo mặc định.

Cho tôi biết nếu Word không phải là chương trình mặc định để xem và chỉnh sửa tài liệu     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn được nhắc đặt Word làm ứng dụng mặc định của bạn để xem và chỉnh sửa tài liệu.

Mở phần đính kèm email và các tệp không thể sửa khác trong dạng xem đọc     Xóa hộp kiểm này để mở tệp đính kèm email trong dạng xem bố trí in thay vì dạng xem đọc.

Hiển thị màn hình bắt đầu khi Word bắt đầu     Xóa hộp kiểm này nếu bạn muốn bỏ qua màn hình bắt đầu khi mở Word.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, hãy bấm tùy chọn > tệp > chung.

Panel tùy chọn chung trong Word 2010

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn từ danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Kiểu Mẹo Màn hình     Chọn một kiểu từ danh sách để điều khiển việc hiển thị tên của các nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn Hiển thị mô tả tính năng trong Mẹo màn hình cho tên và thông tin hữu ích, chọn không hiển thị mô tả tính năng trong mách nước chỉ cho tên nút, hoặc chọn không hiện mách nước cho không.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với các chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi bạn xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Nó cũng là tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ: trong các trang bìa trước được thiết kế bao gồm tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp tên người dùng được sử dụng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp tên viết tắt để thay đổi chữ viết tắt được liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên tắt xuất hiện ở đây được liên kết với chú thích bạn thêm khi xem lại tài liệu.

Mở tệp đính kèm email ở dạng xem đọc toàn màn hình     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị tài liệu trong dạng xem đọc toàn màn hình khi chúng được mở từ phần đính kèm email. Xóa hộp kiểm này để mở tệp đính kèm email trong dạng xem bố trí in.

Để xem các tùy chọn phổ biến để làm việc với Word, hãy bấm vào nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , bấm tùy chọn Word, rồi bấm vào phổ biến.

Các tùy chọn phổ biến trong Word 2007

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Hiển thị tab nhà phát triển trong dải băng     Chọn tùy chọn này để hiển thị tab nhà phát triển trên ruy-băng trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007. Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Tab nhà phát triển bao gồm các công cụ tác giả macro và biểu mẫu, cũng như các tính năng liên quan đến XML. Xóa hộp kiểm này để ẩn tab nhà phát triển .

Luôn sử dụng ClearType     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ bật ClearType để giúp văn bản dễ đọc hơn. Nếu bạn thay đổi thiết đặt này, bạn phải khởi động lại Microsoft Office Word để có hiệu lực.

Lưu ý: 

  • Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các chương trình Office.

  • Trên các máy tính đang chạy Microsoft Windows XP, hãy bật tùy chọn này để ghi đè thiết đặt ClearType trong Windows. Tùy chọn này không sẵn dùng trên các máy tính chạy Windows Vista.

Mở tệp đính kèm email ở dạng xem đọc toàn màn hình     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị tài liệu trong dạng xem đọc toàn màn hình khi chúng được mở từ phần đính kèm email. Xóa hộp kiểm này để mở tệp đính kèm email trong dạng xem bố trí in.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn từ danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Kiểu Mẹo Màn hình     Chọn một kiểu từ danh sách để điều khiển việc hiển thị tên của các nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn Hiển thị mô tả tính năng trong Mẹo màn hình cho tên và thông tin hữu ích, chọn không hiển thị mô tả tính năng trong mách nước chỉ cho tên nút, hoặc chọn không hiện mách nước cho không.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với các chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi bạn xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Nó cũng là tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ: trong các trang bìa trước được thiết kế bao gồm tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp tên người dùng được sử dụng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp tên viết tắt để thay đổi chữ viết tắt được liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên tắt xuất hiện ở đây được liên kết với chú thích bạn thêm khi xem lại tài liệu.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng với Office     Bấm thiết đặt ngôn ngữ để bật các tính năng cần thiết cho các ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong Hệ thống Microsoft Office 2007.

Không tìm thấy tùy chọn mà bạn đang tìm kiếm ở đây, hãy thử một trong những điều này:

Tùy chọn Word (nâng cao)

Tùy chọn Word (Hiển thị)

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật 11 tháng 5, 2018 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm Word và phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×