Tắt IM trong Cuộc họp Lync (Bật chặn IM)

Tắt tin nhắn tức thời (IM) trong Cuộc họp Lync cho phép bạn giúp người dự tập trung vào nội dung cuộc họp. Bạn có thể tắt IM khi lập lịch cuộc họp hoặc trong lúc cuộc họp đang diễn ra.

Hãy nhớ rằng khi bạn tắt IM vào lúc lập lịch, bạn không thể bật trở lại trong lúc cuộc họp đang diễn ra. Nhưng nếu bạn tắt IM trong cuộc họp, bạn có thể bật lại bất kỳ lúc nào, để cho phép chia sẻ hội thoại.

Để tắt IM khi lập lịch, bạn phải có Outlook.

Tắt IM khi lập lịch một Cuộc họp Lync

  1. Trên ribbon Outlook, hãy bấm Cuộc họp Lync Mới.

  2. Bấm Tùy chọn Cuộc họp trên ribbon.

  3. Dưới Bạn có muốn giới hạn tham dự không?, bấm Tắt IM.

  4. Bấm OK và thiết lập phần còn lại của cuộc họp như bình thường.

Tắt IM trong Cuộc họp Lync

Bất kỳ diễn giả nào cũng có thể tắt IM vào lúc cuộc họp diễn ra hoặc trong khi cuộc họp đang diễn ra, nếu tính hăng này chưa bị tắt vào lúc lập lịch.

  1. Trong cửa sổ cuộc họp, hãy chỉ vào biểu tượng mọi người.

  2. Bấm tab HÀNH ĐỘNG

  3. Bấm Không cho phép IM Cuộc họp.

Ảnh chụp màn hình tùy chọn Không cho phép IM Cuộc họp

Lync thông báo cho người dự cuộc họp biết rằng IM đã bị tắt.

Ảnh chụp màn hình thông báo tắt IM

Để bật IM trở lại, hãy quay lại tab HÀNH ĐỘNG và bấm Cho phép IM Cuộc họp.

Ảnh chụp màn hình nút Không cho phép IM Cuộc họp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×