Tắt tính năng IM trong Cuộc họp Lync, cho phép bạn giúp người dự tập trung và chú ý vào nội dung cuộc họp. Bạn có thể vô hiệu hóa IM khi lên lịch cho cuộc họp, hoặc khi bạn đang trong phòng họp.

Hãy nhớ rằng khi bạn tắt IM vào lúc lập lịch, bạn không thể bật trở lại trong lúc cuộc họp đang diễn ra. Nhưng nếu bạn tắt IM trong cuộc họp, bạn có thể bật lại bất kỳ lúc nào, để cho phép chia sẻ hội thoại.

Tắt IM khi lập lịch một Cuộc họp Lync

  1. Trên ribbon Outlook, hãy bấm Cuộc họp Lync Mới.

  2. Bấm Tùy chọn Cuộc họp trên ribbon.

  3. Bấm Một không gian cuộc họp mới (Tôi kiểm soát quyền).

  4. Ở phía dưới cùng của cửa sổ, hãy bấm Vô hiệu hóa IM.

  5. Bấm OK và thiết lập phần còn lại của cuộc họp như bình thường.

Ảnh chụp màn hình của vô hiệu hóa IM trong cửa sổ tùy chọn Cuộc họp Lync

Tắt IM trong Cuộc họp Lync

Bất kỳ diễn giả nào cũng có thể tắt IM vào lúc cuộc họp diễn ra hoặc trong khi cuộc họp đang diễn ra, nếu tính hăng này chưa bị tắt vào lúc lập lịch.

  1. Trỏ đến biểu tượng người.

  2. Bấm tab HÀNH ĐỘNG

  3. Bấm Không cho phép IM Cuộc họp.

Ảnh chụp màn hình tùy chọn Không cho phép IM Cuộc họp

  1. Lync thông báo cho người dự cuộc họp biết rằng IM đã bị tắt.

Ảnh chụp màn hình thông báo tắt IM

  1. Để bật lại IM, hãy quay lại tab HÀNH ĐỘNG và bấm Cho phép IM Cuộc họp.

Ảnh chụp màn hình nút Không cho phép IM Cuộc họp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×